starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe i Gimnazja Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd w dniu 16 października postanowił uzgodnić bez zastrzeżeń 10 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań ponadlokalnych. Dotyczy to inwestorów prywatnych.* Na spotkaniu z dyrektorem Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego Sylwestrem Szymańskim i dyrektorem Szpitala Powiatowego Michałem Milczarkiem omawiano sytuację sochaczewskiego lecznictwa.* Zarząd postanowił wystąpić do Rady Powiatu o przyznanie dotacji dla Szpitala Powiatowego w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę głównego wejścia i modernizację holu szpitala. Na prace te przygotowany jest już projekt i kosztorys. * Uzgodniono propozycje do programu sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 27 października. Propozycje przedstawione zostaną Prezydium Rady.* Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik przedstawił propozycje do planu inwestycj...

1000 dzieci na starcie

Jesienne chłody nie wystraszyły uczestników międzypowiatowych eliminacji w biegach przełajowych do V Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w kwietniu przyszłego roku w Radomiu. Ogółem 16 października w Kamionie w 16 biegach wzięło udział ponad 1000 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponagdgimnazjalnych biegnących na dystansach od 1000 do 3000 m. Powiat sochaczewski po osiągnięciach z lat ubiegłych wywalczył zaszczyt organizacji imprezy rejonowej, w której udział brali także reprezentanci powiatów pruszkowskiego, grodziskiego, żyrardowskiego, warszawsko – zachodniego i sochaczewskiego. Organizatorzy – Starostwo Powiatowe i Szkolny Związek Sportowy najlepsze „12” z każdego biegu szkół podstawowych i gimnazjów zakwalifikowali do Radomia. Za pierwsze trzy m...

Więcej pieniędzy i zadań

Od stycznia 2004 roku wchodzi w życie nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nią, część zadań realizowanych przez samorządy a finansowanych dotacjami lub subwencjami z budżetu państwa, ma być przejęte przez gminy lub powiaty. Od roku 2004 gminy będą finansowały z dochodów własnych oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych i kosztów pobytu osoby skierowanej do powiatowego domu opieki społecznej.Powiaty z dochodów własnych sfinansują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej (to m.in. utrzymanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych); zadania wynikające z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, m.in. rejestrowanie be...

XIV sesja powiatowa

W dniu 27 października o godz. 10,oo rozpocznie się XIV sesja Rady Powiatu. W porządku obrad, oprócz stałych punktów – sprawozdania z prac Zarządu Powiatu, informacji przewodniczącego Rady o działaniach międzysesyjnych, wniosków i interpelacji radnych, przewodniczący Andrzej Grabarek przewidział także podjęcie uchwał w sprawach zmian w budżecie powiatu. W trakcie sesji ślubowanie złoży nowy radny powiatu Włodzimierz Gierasik. Jak zwykle na posiedzeniach Rady Powiatu, nie zapowiadają się więc długie obrady. Sesja odbędzie się przy ul. Piłsudskiego, w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Sztuka-wychowanie-społeczeństwo

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego organizuje w dniu 22 października o godz. 10,30 w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina konferencję edukacyjną na temat „Sztuka – Wychowanie – Społeczeństwo”. Wykłady poświęcone tym tematom poprowadzą - dr Barbara Jedlewska z UMCS w Lublinie, Wiktoria Kulesza z Narodowego Centrum Kultury oraz ks. Kazimierz Kurek z Instytutu Wychowania Chrześcijańskiego. Celem spotkania jest pokazanie roli kultury i jej dziedzin w wychowaniu młodych pokoleń i rozwoju społeczności lokalnej.Do udziału w konferencji Wydział zaprasza przedstawicieli instytucji kultury, dyrektorów szkół i nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu sztuki, pracowników bibliotek, wychowawców świetlic, placówek oświatowo – wychowawczych, przedstawicieli samorządów, organizacji po...

Sześciolatki pod kontrolą

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Sylwester Szymański przedstawił na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu propozycję udziału powiatu sochaczewskiego w Lidze Inicjatyw Powiatowych. Jest to czwarta edycja konkursu, którego celem jest zachęcenie działaczy samorządowych i społecznych do poszukiwania nowych sposobów rozwiązywania problemów społeczności lokalnych. Jest to też wspaniała okazja do wymiany doświadczeń i ciekawych pomysłów. Liga zostanie rozstrzygnięta na przełomie listopada i grudnia. Nagrodą główną jest równowartość 10 000 euro. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych. W Sochaczewie opracowany został program z dziedziny stomatologii, profilaktyki i promocji zdrowia. Będzie miał na celu przebadanie stomatologiczne pod kątem próchnicy zębów wszystkich sześciola...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd w dniu 9 października postanowił uzgodnić bez zastrzeżeń 5 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań ponadlokalnych. Dotyczy to inwestorów prywatnych.* Postanowiono ogłosić przetarg na wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji istniejących pomieszczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. Oprócz wykorzystania już istniejących na I i II piętrze budynku (razem trzy kondygnacje to ok. 1200 metrów kwadratowych), istnieje konieczność dobudowy sali obsługi klientów Wydziału Komunikacji i Transportu, natomiast w celu zmniejszenia kosztów wykorzystywano by po modernizacji już istniejącą salę konferencyjną. Po zakończeniu tej inwestycji, której koszty stanowić będą zaledwie cząstkę tych funduszy, które potrzebne byłyby na nową budowę, na ulicę Pił...

Powiatowe drogi w zimie

Powiatowy Zarząd Dróg przygotował plan zimowego utrzymania dróg powiatowych. W tym roku spośród 259 km dróg do sprzątania przeznaczonych zostało 191. Nie planuje się zimowego utrzymania następujących dróg (lub ich odcinków) – PKP Szymanów - Paprotnia, Młodzieszyn - Mistrzewice, Stefanów – Witkowice, Żelazowa Wola – Mokas, Rybno – Sochaczew, Koszajec - Konstantynów, Kozłów Biskupi – Kęszyce, Sochaczew – Dębówka – Zielonka, Szczytno Chrzczany - Skotniki, Gradów – Jeżówka - Strugi, obejście miejscowości Skotniki, Seroki – Kaski, Leonów – Okopy - Wikcinek, Piotrkówek – Iłów, Uderz Nowy – Obory, Wszeliwy – Bargowie, Brzozów – Sewerynów, przejście przez Brzozów, Brzozów – Andrzejów, ul. Botaniczna, ul. Lubiejewska, o łącz...

Nagrody i stypendia starosty

Jak co roku, przypadający w październiku Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyróżnień nauczycieli z wybitnymi ocenami pracy. Także w tym roku komisja po weryfikacji uzasadnień, przedstawiła Zarządowi Powiatu listę osób proponowanych do nagród. Szkoda, że nie wszyscy nagrody takie otrzymali. Zależne to było jednak także od spełnienia warunków regulaminu, m.in. aktualnych ocen pracy. 13 października, na uroczystym spotkaniu, nagrody Starosty otrzymali – Zespół Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina – Mirosław Szczepanowski, Ewa Sykurska, Edyta Więcek, Grażyna Zielińska, Andrzej Krysiak, Adam Radożycki; ZS CKP – Michał Jędrzejewski, Antoni Karolak, Stanisław Bugaj; Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza – Robert Kwiatkowski, Hanna Bonecka, Bogusława Górnicka, Monika Bła&#...

Obradował Zarząd Powiatu

* Zarząd w dniu 9 października postanowił uzgodnić bez zastrzeżeń 5 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań ponadlokalnych. Dotyczy to inwestorów prywatnych.* Postanowiono ogłosić przetarg na wykonanie koncepcji rozbudowy i modernizacji istniejących pomieszczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65. Oprócz wykorzystania już istniejących na I i II piętrze budynku (razem trzy kondygnacje to ok. 1200 metrów kwadratowych), istnieje konieczność dobudowy sali obsługi klientów Wydziału Komunikacji i Transportu, natomiast w celu zmniejszenia kosztów wykorzystywano by po modernizacji już istniejącą salę konferencyjną. Po zakończeniu tej inwestycji, której koszty stanowić będą zaledwie cząstkę tych funduszy, które potrzebne byłyby na nową budowę, na ulicę Pił...