starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Żółty tydzień – II dawka

Do 25 kwietnia przypada termin podania II dawki szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz II dawki szczepionki skojarzonej, uodparniającej na oba typy wirusów A i B. Należy pamiętać, że tylko przyjęcie pełnego cyklu szczepień, zapewnia długotrwałą ochronę przed zachorowaniem na wirusowe zapalenie wątroby.Osoby, które w czasie marcowej XV edycji „Żółtego Tygodnia” poddały się szczepieniu I dawką, powinny ponownie zgłosić się do punktów zabiegowych. Jak podało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.szczepienia.pl do akcji przystąpiły cztery sochaczewskie przychodnie:Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego „MEDI-LUX” Sp. z o.o. Ul. Dąbrowskiego 1, 96 - 500 Sochaczewtel. (046) 862 25 28Niepublic...

Sprzęt dla niepełnosprawnych

Jak wynika z informacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, osoby niepełnosprawne ponownie mogą składać wnioski w ramach programów celowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PEGAZ i HOMER o dofinansowanie zakupu wózków elektrycznych dla osób niepełnosprawnych z jednoczesną dysfunkcją kończyn dolnych i górnych; zakupu i montażu oprzyrządowania dostosowującego samochód do potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu – w wieku aktywności zawodowej; zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla niepełnosprawnych - dzieci, młodzieży i dorosłych w wieku aktywności zawodowej z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i studentów w wieku do 26 lat, z orzeczonym znacznym lub umiarkowa...

Jeszcze dwie soboty

Jeszcze przez dwie soboty – 23 i 30 kwietnia można będzie uzyskać pomoc w rozwiązaniu swoich problemów depresyjnych. W ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień Walki z Depresją” Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zapraszają na bezpłatne porady medyczne dotyczące depresji, które będą udzielane w godzinach 10.00 – 14.00 w pomieszczeniach Poradnictwa PCPR przy ul. Ziemowita 10 w Sochaczewie.Konsultacje są prowadzone na terenie całego kraju, a gdyby okazało się to konieczne, będzie także możliwość organizacji dodatkowych konsultacji.

Radni w komisjach

Ostatnie zmiany w składzie Rady Powiatu spowodowały także „przeprowadzki” radnych. Ponieważ najlepszy dla mieszkańców powiatu jest bezpośredni kontakt z członkiem stałej, merytorycznej w stosunku do tematu sprawy komisji Rady, dobrze wiedzieć, w czym którzy radni mogą nam pomóc. Komisja Rewizyjna składa się z 5 radnych. Przewodniczącym jest Andrzej Chełpiński, zastępcą Jadwiga Liberadzka, członkami - Wiktor Gajda, Jerzy Krupa i Sławomir Tomaszewski.W Komisji Statutowo – Regulaminowej przewodniczącym jest Tadeusz Koryś, zastępcą Andrzej Chełpiński, członkiem Andrzej Grabarek.Komisja Budżetowa – przew. Zofia Andronik – Jalowska, z-ca Jan Aleksander Łopata, członkowie - Jadwiga Liberadzka, Halina Pędziejewska, Zbigniew Pakuła.Komisja Oświaty i Wychowania – przew. Włodzimierz Chmielewski, z-ca...

Ostrożny optymizm

Z takim nastrojem kończyli drugie w tym roku posiedzenie członkowie Powiatowej Rady ds. Zatrudnienia. Obrady odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65, a rozpoczęły się od pozytywnego zaopiniowania przez Radę zmian w sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, a także propozycji kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2005/2006. Na wniosek Jana Kopcia postanowiono zaproponować dyrekcji ZS CKP wprowadzenie do szkoły klasy o profilu budowlanym w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dotychczas jedynie w technikum CKP istnieje jedna klasa kształcąca techników budownictwa, łączona ze specjalnością technik spedytor. W czasie, w którym budownictwo daje coraz więcej miejsc pracy, umożliwienie młodzieży wyboru takiego zawodu wydaje się logiczne i wskazane. Najciekawsze z propozycji wydają się kierunki - dziennikarstwa (w Teresinie), ...

Prawo jazdy – ostatni gwizdek

Do końca kwietnia 2005 roku przedłużył Minister Infrastruktury termin wymiany praw jazdy, które zostały wydane w okresie od 1 stycznia 1984 do 30 kwietnia 1993 roku.Pierwszy wyznaczony termin – koniec 2004 roku, okazał się niemożliwy do zrealizowania. Ogromna większość kierowców, zgodnie ze staropolskim obyczajem, odłożyła wymianę na ostatni termin, więc minister analizując tę sytuację postanowił przełożyć termin wymiany dokumentu do końca kwietnia tego roku. Jak się okazuje, niewiele to jednak pomogło.W Sochaczewie prawa jazdy powinno wymienić 6,5 tysiąca osób. Do końca roku dopełniło tego obowiązku dopiero 1.733 osoby. W listopadzie i grudniu złożono 2 tysiące wniosków, zostały już zrealizowane. Do wymiany pozostało jeszcze ok. 2.800 praw jazdy spóźnialskich. Jak wynika z tych da...

Targi dla wszystkich

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w XII Mazowieckich Targach Rolnych i Przedsiębiorczości.Targi odbędą się 24 kwietnia 2005 r. na terenie Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. Jest to największa impreza handlowa w powiecie sochaczewskim i jedna z większych na Mazowszu. Organizatorzy targów: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Bielice oraz Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie pragną zainteresować wystawą nie tylko firmy produkujące bezpośrednio na rzecz rolnictwa, czy też przetwarzające płody rolne. Każdego roku na terenie Gospodarstwa Pomocniczego przy ZS RCKU w Sochaczewie swoją ofertę prezentują firmy branży ogrodniczej, rolniczej, przetwórstwa spożywczego, a...

Dotacje na Internet

Co prawda, termin składania wniosków o dotację unijną na dostęp do szerokopasmowego internetu mija na początku czerwca, ale tylko do 15 kwietnia jednostki uprawnione mogą złożyć wnioski do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Do jednostek, które resort nauki określił jako uprawnione, czyli instytucje związane z ogólnie pojętą edukacją, kultura i sztuką, możemy zaliczyć m.in. samorządowe szkoły publiczne, publiczne centra kształcenia ustawicznego, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz szkolno – wychowawcze, poradnie psychologiczno – pedagogiczne i publiczne biblioteki. W ich imieniu o dotację występować mogą jednak tylko urzędy gmin. Jednostki, które chcą się ubiegać o dotację, powinny więc jak najszybciej wypełnić wnioski.W ciągu miesiąca samorząd powinien dokona...

Najlepszy nauczyciel

Wycieczki zagraniczne i nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu otrzymają „Nauczyciele Roku 2005”. Na konkurs organizowany przez MENiS i „Głos Nauczyciela” wnioski o zaszczytne tytuły mogą przesłać dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, uczniowie, rodzice, przedstawiciele samorządów oraz stowarzyszeń i organizacji działających na terenie szkoły, a nawet sam zainteresowany. Wszystkie osiągnięcia kandydatów muszą być solidnie udokumentowane, zaś termin zgłaszania wniosków upływa z końcem lipca. Po tym terminie jury dokona wyboru 13 nominowanych do tytułu, spośród których dwóch otrzyma wyróżnienie, a najlepszy zostanie „Nauczycielem Roku 2005”. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w MENiS w przeddzień Święta Edukacji Narodowej. Najlepszy zostanie uhonorow...

Odziedziczone zadłużenia

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej pozytywnie zaopiniowała plan rzeczowo – finansowy Szpitala Powiatowego na rok 2005. Choć nie obyło się bez dyskusji. Po sprawozdaniu dyrektora ZOZ Michała Milczarka, w którym podkreślał przeprowadzoną od stycznia tego roku niewielką, ale jednak podwyżkę płac, rada przeszła do spraw trudniejszych, jak zwykle, finansowych. Przewidywane wykonanie budżetu ubiegłorocznego to 30 milionów 388 tysięcy przychodów i 28 milionów 907 tysięcy kosztów. Na rok 2005 przewidziano przychód i koszt w równej wysokości 28.172 tys. zł. Czy uda się taki wynik uzyskać w rzeczywistości ? Dyrektor wymienił kilka czynników, które wpływają na trudną sytuację szpitala. Pierwszy to brak pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia za tzw. „nadwykonania”, czyli zabiegi i usługi medyczne...