starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Moja szkoła w Unii

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej uruchomił serwis poświęcony III edycji programu edukacyjnego „Moja szkoła w Unii Europejskiej”. Gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne wszystkich typów mogą włączyć się w jego realizację, a na tegorocznych laureatów czekają wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Uczniowie, którzy najlepiej napiszą prace konkursowe wezmą udział w wizycie studyjnej w instytucjach europejskich. Regulamin konkursu, ankieta zgłoszeniowa oraz wszystkie bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej www.mojaszkola.ukie.gov.pl, a zgłoszenia przyjmowane będą do 31 grudnia. Andrzej Wach

Smacznie i pożytecznie

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przygotowuje akcję promocyjną „Przez podniebienie do serca, czyli podróże kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”. Inspiracją rozpoczęcia prac nad projektem był ogólnopolski konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, którego etap regionalny odbył się podczas Dożynek Wojewódzkich w Sochaczewie, natomiast finał miał miejsce na Międzynarodowych Targach „Polagra” w pawilonie produktu lokalnego i regionalnego. Jak zauważyli uczestnicy konkursu, organizatorzy, jury, a przede wszystkim publiczność, kulinarne specjały są doskonałym ambasadorem regionów, gmin czy miejscowości. Promocja potraw, nalewek, przetworów często jednoznaczna jest z promocją regionu. Nie ma chyba Polaka, który nie zna góralskiego oscypka, toruńskiego piernika, krakowskiego precla, część...

Supermarkety w Sejmie

Komisja Gospodarki oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrują w Sejmie dwa poselskie projekty ustaw o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Określają one między innymi tryb i zasady wydawania zezwoleń na budowę hipermarketów. Zgodnie z nimi, teren pod budowę musi być przeznaczony na ten cel przez radę miasta (gminy), która określa celowość utworzenia takiego sklepu. Na tej podstawie starosta wydaje zezwolenie na budowę obiektu od 300 do 2 tysięcy metrów kwadratowych. Zezwolenie na budowę powyżej 2 tys. mkw. starosta wydaje jedynie na wspólny wniosek marszałka województwa i wojewody. Projekty ustaw ograniczają również wielkości i ilość sklepów w zależności od liczby mieszkańców. W gminach do 15 tysięcy osób będzie można budować sklepy spożywcze do 300 mkw., a z innymi towar...

Wiedzieć wszystko o Europie

W dniu 25 listopada 2004 r. w Warszawie odbyło się inicjatywne spotkanie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń twórczych, uczelni wyższych oraz samorządów. Postanowiono na nim zorganizować i przeprowadzić obywatelski program informacyjny „Debata europejska 2005”, w celu edukacyjnego i informacyjnego przygotowania polskiego społeczeństwa do decyzji w referendum w sprawie przyjęcia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Program ten posłużyć może także do szerokiej prezentacji problematyki integracyjnej oraz perspektyw Polski we Wspólnocie.Udział w programie mogą brać urzędy administracji publicznej, samorządy terytorialne, szkoły wyższe, partie polityczne oraz inne organizacje i instytucje w całym kraju.Organizatorzy programu podjęli się wykonania w najbliższym czasie szeregu działań. Najważniejszym z nich jest ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzenie Zarządu w dniu 9 grudnia zaproszeni zostali laureaci plebiscytu Tygodnika „Echo Powiatu” na „Lekarza Roku” i „Pielęgniarkę Roku” – Piotr Przybyłowski i Beata Majcher. Starosta Józef Gołębiowski wręczył wyróżnionym listy gratulacyjne i kwiaty, a gratulując osiągniętych wyników życzył kolejnych osiągnięć w pracy zawodowej i pomyślności w życiu prywatnym. * Zarząd przyjął przedstawione przez dyrektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Andrzeja Ciołkowskiego dwie uchwały w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska i Programu Gospodarki Odpadami dla miasta Sochaczewa oraz dla gminy Młodzieszyn. * Pozytywnie zaopiniowano wniosek wójta gminy Sochaczew Mirosława Orlińskiego o ujęcie w zimowym planie utrzymania dróg drogi Żelazowa Wola – Mokas. Jest ...

Wigilia wolna w powiecie

Tegoroczne święta i nowy rok nie rozpieszczą nas długim świętowaniem. Zgodnie z wykładnią dni wolnych od pracy, za sobotę 25 grudnia, w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie dniem wolnym będzie 24 grudnia – piątek. Tak więc w dzień wigilijny nieczynne będą Wydziały Starostwa. Andrzej Wach

Dukaty przyznane

Ostatnie w tym roku spotkanie Kapituły Znaku Promocyjnego „Sochaczewski Dukat” odbyło się 9 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W spotkaniu wzięłi także udział członkowie Zarządu Powiatu – starosta Józef Gołębiowski, Janusz Ciura, Włodzimierz Gerasik, Zbigniew Pakuła. Okazja była bowiem niepoślednia – tematem posiedzenia było przyznanie honorowych tytułów producentom wyrobów i usługodawcom za rok 2004. Zarówno dostarczona dokumentacja, jak i próbki produktów nie wzbudziły zastrzeżeń, przyznanych więc zostało pięć „Dukatów 2004”.Ogłoszenie wyników i wręczenie odznaczeń odbędzie się 14 stycznia na specjalnej gali połączonej z balem charytatywnym, która odbędzie się w „Chabrowym Dworku” w Paprotni, a swoje nagrody przyznali międ...

Kwiaty i gratulacje

Na posiedzenie Zarządu Powiatu Sochaczewskiego w dniu 9 grudnia zaproszeni zostali laureaci plebiscytu Tygodnika „Echo Powiatu” na „Lekarza Roku” i „Pielęgniarkę Roku” – Piotr Przybyłowski i Beata Majcher. Starosta Józef Gołębiowski wręczył wyróżnionym listy gratulacyjne i kwiaty, a gratulując osiągniętych wyników życzył kolejnych osiągnięć w pracy zawodowej i pomyślności w życiu prywatnym. Starosta podkreślił, że trudno wyobrazić sobie bardziej szczery wyraz uznania ze strony Pacjentów. Chorzy oczekują zarówno fachowej porady, jak i zwykłej ludzkiej życzliwości, dlatego tytuł Lekarza Roku i Pielęgniarki Roku jest wyróżnieniem nie tylko dla dobrego specjalisty, ale też wrażliwego na cierpienie Człowieka.Zwrócił uwagę, że znamienne jest, iż pie...

Kampania promocyjna statusus organizacji pożytku publicznego na Mazowszu

Od 29 listopada do 10 grudnia trwa pierwsza ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na temat statusu pożytku publicznego (OPP). W województwie mazowieckim kampanię prowadzi Stowarzyszenie BORIS.Dla organizacji pozarządowych z Mazowsza zainteresowanych statusem OPP informacji udzielają eksperci ze Stowarzyszenia BORIS, dyżurujący codziennie w siedzibie stowarzyszenia, na ul. Nowolipie 25 B w Warszawie. Z ekspertami można umówić się telefonicznie w godz. 10-16,tel. (22) 838 26 27 i (22) 838 39 82 lub poprzez e-mail: boris@boris.org.pl.Ostatniego dnia kampanii Stowarzyszenie BORIS zaprasza na spotkanie informacyjno – edukacyjne na temat statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).Program spotkania: 1. Kategoria pożytku publicznego2. Korzyści i obowiązki organizacji pożytku publicznego (OPP)3. Jakie trzeba spełnić warunki aby zostać OPP4. Rejestracja OPP – Krok po kroku5. Działanie mech...

Dni Edukacji Rolniczej i Samorządowej

Marszałek Województwa MazowieckiegoADAM STRUZIKorazStarosta SochaczewskiJÓZEF GOŁĘBIOWSKIZAPRASZAJĄNA DNI EDUKACJI ROLNICZEJ I SAMORZĄDOWEJ Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowych propozycjach finansowychdla rolnictwa i obszarów wiejskich:• PROGRAMACH ROLNOŚRODOWISKOWYCH• RENTACH STRUKTURALNYCH • PROGRAMACH DLA MŁODYCH ROLNIKÓW • ZALESIANIU GRUNTÓW ROLNYCH • WSPARCIU INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH• ODNOWIE WSI I OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO • GRUPACH PRODUCENCKICH• SCALANIU GRUNTÓW ROLNYCH • MELIORACJACH I GOSPODARCE WODNEJprzyjdź w sobotę 11 grudnia (w godz. 12.00-18.00)lub w niedzielę 12 grudnia (w godz. 10.00-16.00)do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznegow Sochaczewie, przy ul. Piłsudskiego 63EKSPERCI Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego,Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Ur...