starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Nauczyciele bez kwalifikacji

Ponad 10 w szkołach powiatowych, a 10 tysięcy w całym kraju jest nauczycieli, którzy przez sześć lat nie podnieśli swoich kwalifikacji. Nowelizacja Karty Nauczyciela z 2000 roku zaostrzyła przepisy, według których teraz nauczyciel może uczyć tylko tego przedmiotu, z którego ma wyższe wykształcenie. Dla tych, którzy tego wymogu wówczas nie spełniali, wyznaczono sześć lat na uzupełnienie wiedzy. Dotychczas często dla uzyskania obowiązkowego pensum 18 godzin lekcyjnych tygodniowo nauczyciele uczyli przedmiotów, do których nie mieli kwalifikacji. Teraz albo stracą pracę, albo zgodnie z Kartą Nauczyciela od 31 sierpnia nie będą mogli uczyć tych przedmiotów, do których nie mają odpowiedniego wykształcenia. Wiąże się to oczywiście ze zmniejszonymi zarobkami. W przypadku powiatu sochaczewskiego większość z ...

Wojewoda nie zmienił decyzji

Po długim zastanowieniu, 24 sierpnia wojewoda mazowiecki utrzymał swoją decyzję o stwierdzeniu nieważności decyzji Starosty Sochaczewskiego dotyczącej budowy w Sochaczewie sklepu Kaufland. Jest to już trzecie postanowienie wojewody w tym zakresie. Pierwsze, z 2004 roku, to uchylenie decyzji starosty i wskazanie, że powierzchnia sprzedaży sklepu została zaniżona o powierzchnię strefy kas (104 mkw.). Było to podstawowe zalecenie, w stosunku do innych postanowień wojewoda nie miał zastrzeżeń. Zalecenie to zostało wykonane w sierpniu 2005 roku, a w październiku 2004 starosta Józef Gołębiowski wydał ponowne zezwolenie na budowę. Tymczasem po kilkunastu miesiącach, gdy praktycznie budowa została zakończona, w lutym tego roku wojewoda stwierdził nieważność i tej decyzji. Odwołanie inwestorów do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlane...

Dla szkół rolniczych

Prawie dwieście tysięcy złotych otrzymają od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół im. Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie.Jak poinformował dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Marek Fergiński, starania wydziału (wraz ze szkołami), który wystąpił z wnioskiem o przyznanie dla tych szkół dodatkowych pieniędzy, zakończyły się pełnym sukcesem, gdyż szkoły otrzymały sto procent wnioskowanych kwot, z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni nauki zawodu w szkołach rolniczych. ZS RCKU za przyznane pieniądze (97.600 zł) zamierza kupić samochód do nauki jazdy za 45 tysięcy złotych, dla Technikum Ogrodniczego za 41 tysięcy szklarnię, a dla Technikum Hodowli Koni kosiarki za 10.600 z ...

Ciężka praca, ale piękny zawód

Tak określił nauczycielskie powołanie przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Jerzy Krupa, także nauczyciel z czterdziestoletnim stażem. Okazją było wręczenie nominacji i ślubowanie nauczycieli mianowanych, które odbyło się 29 sierpnia. Nominacje wręczali starosta Józef Gołębiowski i przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek, obecni byli także wiceprzewodniczący Rady Jan Kopeć i wicestarosta Stefan Grefkowicz. Zebrani nauczyciele ślubowali „…rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Gratulacje z okazji zdobycia wyższego statusu w pracy zawodowej ...

Przetarg na olej opałowy - Załusków

O G Ł O S Z E N I EzamawiającyMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii data ogłoszenia „DOM na SZLAKU” 2006.09.01im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie, 96-521 Brzozów przetarg na: termin składania ofert 2006.09.22Sukcesywne dostawy oleju opałowego typu EKOTERM PLUSdla potrzeb MOS w Załuskowie-budynek kotłowni – Załusków 8, 96-521 Brzozów – do 30.09.2007r. Numer sprawy nadany przez zamawiającego:MOS 3421/01/2006typ przetargu:dostawyzamawiającynazwa:Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „DOM na SZLAKU”im. gen. Tadeusza Kutrzeby nazwisko osoby upoważnionej do kon...

Powiat na Dożynkach

Już od godziny 11 przed kościołem św. Wawrzyńca w Sochaczewie zbierali się 27 sierpnia goście Dożynek Powiatowych 2006. Ze względu na tegoroczną suszę i zmniejszone plony dożynki tegoroczne huczne nie były. Przed Mszą Świętą na schodach kościoła koncertował zespołu pieśni i tańca ludowego „Masovia” z Płocka. Uroczystości rozpoczęło o godz. 12,30 złożeniem przed ołtarzem wieńców dożynkowych przez starostów dożynek - Janinę Sieradzką z Brzozowa (gmina Iłów) i Zdzisława Tomasiewicza - sołtysa wsi Koszajec (gmina Rybno) oraz delegacje gmin powiatu. Wieniec powiatowy przygotowali Sławomir Tomaszewski z Brzozowa i Waldemar Florczak z Nowych Mostek. Ta delegacja będzie reprezentowała powiat sochaczewski już 3 września podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego w Wys...

Dyrektorskie nominacje

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 24 sierpnia starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz wręczyli akty nominacji na okres pięciu lat na stanowiska dyrektorów, a właściwie dyrektorek powiatowych placówek oświatowych. W wyniku przeprowadzonych konkursów zostały nimi panie – w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – Jolanta Kulpa – Szczepaniak; w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Dorota Klawenek; w Zespole Szkół Specjalnych – Hanna Milcarz; w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Załuskowie – Joanna Kamińska. Zmiana nastąpiła w ZS CKP – w pozostałych placówkach konkursy wygrały dotychczasowe dyrektorki.Życzenia nowo mianowanym złożyli członkowie Zarządu, a starosta Gołębiowski gratulując wygrania konkursów i objęcia stanowisk życzył wielu o...

Co wiecie o powiecie

Ile osób mieszkało w powiatach 31 grudnia 2005 roku – takie dane znaleźć można na stronie Związku Powiatów Polskich. Jak się okazuje, pierwszą lokatę pod względem liczby ludności zajmuje powiat poznański – 280.874 mieszkańców, drugą powiat krakowski – 242.731. Ponad 150 tysięcy ma pierwsza dwudziestka powiatów. Najmniejsze z kolei powiaty to – sejneński (21.461), bieszczadzki (22.303) i węgorzewski (23.798 osób). Według obliczeń, w przeciętnym polskim powiecie zamieszkuje 80.708 osób. Więcej ma 125 powiatów, w tym powiat sochaczewski, w którym na koniec roku było nas 83.447, w tym 40.582 mężczyzn i 42.865 kobiet.W samym mieście Sochaczewie było 38.066 osób, w tym 18.092 mężczyzn i 19.974 kobiety. W całym województwie mazowieckim mieszkało 5.157.729 osób, w Warszawie 1.659.596. And...

Lepsze mosty

Wykonanie dokładnych badań mostu na Bzurze w Kozłowie Szlacheckim wykazało jego bardzo zły stan techniczny. Pierwotnie planowane wykonanie remontu i doprowadzenie do nośności 15 ton wymaga wielu prac, które nie będą gwarantowały prawidłowego funkcjonowania mostu przez dłuższy okres. Dlatego Zarząd Powiatu na posiedzeniu 24 sierpnia przychylił się do propozycji zmiany koncepcji przebudowy tego mostu. Jak wytłumaczył dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik, zmiany wpłyną na jego większą nośność, wytrzymałość i czasokres użytkowania. Firma przygotowująca projekt techniczny dokona, m.in. następujących zmian – dotychczasowe dźwigary kratownicowe zastąpione zostaną blachownicami; wybudowane zostaną nowe przyczółki z uwagi na ich zły stan techniczny, zbyt wielki zakres przebudowy istnie...

Olej na hektary - czas na składanie wniosków przez rolników

Po 38,70 złotego za każdy hektar posiadanej powierzchni użytków rolnych otrzymają w tym roku rolnicy, którzy już od 1 września mogą składać wnioski o zwrot części pieniędzy wydanych od początku roku na olej napędowy. Wnioski składać można do wójtów lub burmistrza miasta, w zależności od tego, gdzie położone są grunty rolne, do końca września. Do wniosku muszą być załączone faktury VAT za zakup oleju wystawione po 1 stycznia tego roku. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.Jak zapewnia ministerst...