starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Polska szkoła w UE

Ruszyła siódma już edycja programu „Polska szkoła w UE”, którego misją jest propagowanie idei wspierania procesów dydaktycznych przy wykorzystaniu technologii IT największych światowych producentów. Na rok szkolny 2006/07 organizatorzy przygotowali dla szkół zestawy komputerowe klasy Pentium IV o następujących parametrach:Procesor - Intel Pentium IV 2,0 GHz; pamięć operacyjna - 256 MB; dysk twardy - 20 GB; monitor 17” CRT; klawiatura, mysz. Zainstalowane oprogramowanie: Microsoft Windows 2000 Professional i OpenOffice 2.0. Komputery są używane, markowe, wyłącznie IBM, Compaq, Dell, Hewlett-Packard, objęte 12. miesięczną gwarancją. Przy składaniu zamówień na minimum 5 sztuk (mikro-pracownia) obowiązuje cena 990 zł za jeden zestaw. Odpowiedzi na pytania związane z programem można uzyskać pod nr. telefonów 0-77 465-21-78 lu...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu Zarządu w dniu 24 sierpnia starostowie Józef Gołębiowski i Stefan Grefkowicz wręczyli akty nominacji na okres pięciu lat nowym dyrektorom powiatowych placówek oświatowych. * Na wniosek Janusza Ciury Zarząd postanowił rozpocząć nowe starania o powstanie w Załuskowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. MOW może być – w przeciwieństwie do powstającego od 1 września tego roku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii – dofinansowywany w wysokości około 500 tysięcy złotych rocznie. Dotychczas kwotę tę pokrywać musi powiat. Wszelkie działania i decyzje muszą jednak poprzedzić rozmowy i konsultacje z mieszkańcami i władzami miejscowości, a ewentualna zmiana może nastąpić najwcześniej w przyszłym roku. * Dyrektor Wydziału Oświaty Marek Fergiński przedstawił przyj&#...

W grudniu sieć szpitali

Według ministra zdrowia Zbigniewa Religi, w grudniu ukazać ma się ministerialna propozycja sieci szpitali, niezbędnych do zapewnienia prawidłowej opieki zdrowotnej. Obecny system, w którym środki z Narodowego Funduszu Zdrowia trafiają do wszystkich istniejących jednostek, powoduje zaburzenia funkcjonowania bardzo wielu z nich, ponieważ żaden szpital praktycznie nie ma dobrego kontraktu Założenia rządowego programu restrukturyzacji systemu ochrony zdrowotnej w Polsce przyjmują powstanie sieci, w której nastąpi koncentracja usług w ograniczonej liczbie jednostek, mających dobre ilościowo kontrakty, a w związku z tym, dających możliwość niezadłużania się. Jednym z podstawowych kryteriów „załapania się” na rządową listę będzie liczba łóżek w szpitalach w stosunku do liczby mieszkańców oraz spój...

Z miesiąca na miesiąc

Kolejny raz odłożona została ostateczna decyzja dotycząca finansowania usług szpitalnych w 2006 roku. W spotkaniu, w którym udział wzięli m.in. minister zdrowia Zbigniew Religa, Janusz Wesołowski – wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzej Jacyna - dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Związek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Szpitali Powiatowych oraz starostowie z powiatów Województwa Mazowieckiego, po gorącej momentami dyskusji ustalono, że cena za punkt za świadczenia medyczne w III kwartale w Szpitalach Powiatowych pozostanie na dotychczasowym poziomie, a ilość zakontraktowanych punktów na III kwartał 2006 r. w szpitalach powiatowych nie będzie mniejsza niż pół kontraktu I półrocza, czyli tak jak dotychczas. Przypomnieć trzeba, że liczby te są i tak mniejsze niż w roku ubiegłym. Przy zmianach ilości punkt...

Fotograf czy urzędnik

W Powiatowym Biurze Paszportowym przy ul. Piłsudskiego trwają przygotowania do przenoszenia części usług do Warszawy. Od poniedziałku 28 sierpnia wszystkie paszporty – i te stare i te nowe, biometryczne – odbierane będą mogły być tylko w Warszawie, przy ul. Kruczej 5/11, w poniedziałki i czwartki w godzinach 10,oo – 17,30 oraz we wtorki, środy i piątki w godzinach 8,oo – 15,oo. Związane jest to z koniecznością sprawdzenia danych zawartych w mikroprocesorze umieszczonym w paszporcie, do czego z kolei potrzebny jest specjalny czytnik. Powodem drugim jest konieczność natychmiastowej rejestracji nowego dokumentu na granicach i w centralnym rejestrze. Problemem, który wyłania się już po kilkunastu dniach nowego systemu, będzie na pewno sposób przyjmowania przez drukarnię Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych zdjęć, które pod...

W niedzielę Dożynki

W niedzielę DożynkiStarosta Sochaczewski Józef Gołębiowski oraz Proboszczowie Sochaczewscy serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego, a w szczególności rolników, na Mszę Świętą Dożynkową, dziękczynną za tegoroczne plony. Msza zostanie odprawiona zostanie w najbliższą niedzielę, 27 sierpnia o godzinie 12.30 w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Sochaczewie. Ze względu na tegoroczną suszę i zmniejszone plony dożynki tegoroczne huczne nie będą. Przed Mszą na schodach kościoła odbędzie się koncert zespołu pieśni i tańca ludowego „Mazovia” z Płocka. Następnie korowód dożynkowy procesyjnie uda się pod ołtarz główny, gdzie zostaną złożone wieńce dożynkowe. Przed uroczystościami zostanie także przygotowany stó...

Siedem tysięcy na równanie szans

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła rozpoczęcie nowego programu dotacyjnego „Równać Szanse 2006 – Regionalny Program Grantowy”. Jego celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku 13 – 19 lat, mogą się ubiegać przede wszystkim organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, m.in. poprzez wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia p...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia Zarząd przyjął uchwały w sprawie powierzenia od 1 września tego roku na okres pięciu lat stanowisk dyrektorów w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych. W wyniku konkursów zostali nimi – w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – Jolanta Kulpa – Szczepaniak; w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Dorota Klawenek; w Zespole Szkół Specjalnych – Hanna Milcarz; w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Załuskowie – Joanna Kamińska. W najbliższym czasie obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina powierzone zostaną ponownie Mirosławowi Szczepanowskiemu. Na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu odbędzie się spotkanie z dyrektorami i wręczenie aktów powierzenia stanowisk.* Zarząd przyjął przeds...

Powstaje strefa

Starosta Józef Gołębiowski wszczął z urzędu oficjalne postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie do sporządzenia i przedłożenia staroście przeglądu ekologicznego obwodnicy Sochaczewa w ciągu drogi krajowej nr 2. Celem tego jest utworzenie w części terenów przy obwodnicy obszaru ograniczonego użytkowania, który daje prawo lub umożliwia jego mieszkańcom do dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia od zarządcy drogi za doznawane z tego powodu uciążliwości.Aktualne przepisy stanowią, że w stosunku do naszej obwodnicy należy ona do starosty, na terenie którego taka droga przebiega. Dotychczas było to w gestii wojewody mazowieckiego, a zostało potwierdzone postanowieniem wojewody przesłanym staroście w dniu 14 lipca 2006 roku.W związku z otrzymaniem takich ...

Nowe dęby w Granicy

Kolejny już raz 20 sierpnia o godz. 16,30 rozpoczną się uroczystości sadzenia dębów w Alei Trzeciego Tysiąclecia w Granicy k. Kampinosu. Tym razem młode dęby poświęcone zostaną postaciom św. Maksymiliana Marii Kolbe (tę sadzonkę posadzi o. Stanisław Piętka, gwardian Zakonu Franciszkanów w Niepokalanowie), ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – prymasa Tysiąclecia (sadzić będą arcybiskup senior Kazimierz Majdański i biskup senior Ignacy Jeż) oraz Ojca Świętego Jana Pawła II (biskup polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski). Aleja Trzeciego Tysiąclecia została wybrana jako jedno z miejsc w Polsce, gdzie odbędzie się uroczyste sadzenie „Dębu Papieskiego”. Sadzonka dębu szypułkowego „Jan Paweł II” oznaczona numerem 505 wyhodowana została z żołędzi zebranych w 2003 roku z najstarsze...