starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Pożyteczna strona

Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła nową stronę internetową https://cpdpub.pwpw.pl na której można w każdej chwili sprawdzić, jaki jest postęp wykonania naszych nowych praw jazdy.System pokazuje tylko sprawy, które są w trakcie realizacji. Jeśli dokument z urzędu jest już odebrany, sprawa jego dotycząca zniknie z portalu. Po wejściu na stronę trzeba wypełnić krótką tabelę, w której podajemy tylko pierwsze imię, nazwisko i numer PESEL lub, jeżeli nie mamy numeru PESEL, należy w to miejsce wpisać datę urodzenia w sześciocyfrowej formie RRMMDD, gdzie RR to rok, MM - miesiąc, DD - dzień. W przypadku podwójnych nazwisk można podać pierwsze nazwisko lub obydwa nazwiska rozdzielone myślnikiem albo spacją. Aby system mógł zidentyfikować sprawę, należy poda...

Po olej do wójta

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 do 30 września 2006 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy lub burmistrza miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione od 1 stycznia 2006 r. Wypłaty realizowane będą od 1 do 30 listopada gotówką albo przelewem na rachunek bankowy rolnika.Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udost&#...

Paszporty w nowym wydaniu

Jak poinformował dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Andrzej Skupiński, 29 czerwca w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli powiatów podwarszawskich z dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Urzędu Mazowieckiego Mirosławą Hellich. Tematem spotkania były sprawy związane z nową procedurą przyjmowania wniosków dotyczących nowych paszportów biometrycznych. Paszporty te to wymóg obowiązujący od tego roku wszystkie kraje Unii. Nowością i podstawową zmianą w paszporcie będą tzw. dane biometryczne, obejmujące m.in. inny system i wygląd zdjęcia, owal twarzy, zdjęcie tęczówki oka oraz odciśnięte linie papilarne. Podobno ma to ułatwić wjazd do krajów, które mają duże obawy przed atakami terrorystycznymi, np. USA czy Kanada. Ponieważ...

Do końca lipca

Do 31 lipca przedłużono termin składania wniosków do Konkursu Grantowego Programu „Rzeczpospolita Internetowa”. Jest to program grantowy dla gmin wiejskich. Wszystkie gminy wiejskie mogą wziąć udział w konkursie, który umożliwi dofinansowanie kilkuset lokalnych projektów kwotami od 5 000 do 50 000 zł. Nie jest wymagalny wkład własny, granty są przeznaczone na działalność społeczno-edukacyjną na wsi z wykorzystaniem Internetu, a otrzymają je Grupy Działania liczące od 5 do 30 osób, które przedstawią projekt zgodny z założeniami programu i wypełnią aplikację w Internecie na stronie www.rp-internetowa.plMożna zgłaszać projekty w trzech kategoriach tematycznych: edukacja i rozwój, nasz region, integracja i tolerancja. Dodatkowo na rzecz realizacji zwycięskich projektów przekazany zostanie sprzęt komputerowy, a...

24 mianowanych

Aż trzy dni – 3, 5 i 10 lipca trwały egzaminy na nauczycieli mianowanych z placówek oświatowych podległych powiatowi. W sumie awanse zawodowe zdobyło 24 nauczycieli ze wszystkich szkół i placówek. Najwięcej, bo pięcioro kandydatów reprezentowało Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – Justyna Stępińska – historia, Marcin Stachlewski – teologia, Ewa Orlikowska i Walentyna Nowosad – język angielski oraz Artur Muchorowski – język niemiecki.Po cztery osoby były z Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita (Anna Gajewska – gimnastyka korekcyjna, Iwona Głowiesa – praca z dziećmi upośledzonymi, Agnieszka Szlacheta – przyroda, Dominik Kujawa – historia i technika) oraz Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza – Magdalena Antoniak (język polski), Anna Ulicka (pedagog), Rena...

Teraz wakacje

Prawie 4.200 uczniów powiatowych szkół średnich ma zasłużone (dla ogromnej, miejmy nadzieję, większości) wakacje. Nowy rok szkolny rozpoczyna się dopiero czwartego września. Nie ma jeszcze co prawda analizy tegorocznych świadectw, ale już wiadomo, że w liceach ogólnokształcących wakacje rozpoczęło 1.469 uczniów, w liceach profilowanych 602, w technikach i szkołach zawodowych 1.774, w gimnazjach 309 i szkołach podstawowych prowadzonych przez powiat 33.W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego wolne do września ma 1.101 uczniów, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – 942, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina – 758, w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza – 639, w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie – 563, w Zespole Szkół Spec...

Na krzaku bezpieczniej

Bezwzględnie chronić zadrzewienia przydrożne o dużej wartości przyrodniczej, kulturowej czy historycznej, pozostałe drzewa usuwać, a w pasie drogowym sadzić wyłącznie krzewy – tak można określić wyniki dyskusji, jaka toczy się od dłuższego czasu wśród organizatorów ruchu drogowego i wykonawców dróg w Polsce.Jak urządzać zieleń przydrożną, aby nie zagrażała bezpieczeństwu ruchu drogowego – okazuje się, że tak miłe z wyglądu przydrożne drzewa, sadzone w czasach, kiedy nie było ani takiej szybkości, ani natężenia ruchu, okazują się teraz w wielu przypadkach śmiercionośnym zagrożeniem. Drzewa stanowią szczególne zagrożenie, zwłaszcza gdy są za duże lub rosną zbyt blisko jezdni, zwiększając ciężkość i konsekwencje wypadk...

Mazowsze pod kreską ?

Niebezpieczeństwo niekorzystnego dla Mazowsza podziału środków unijnych w latach 2007 – 2013 było głównym tematem V Mazowieckiego Forum Samorządowego, które odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmu. Zgromadzeni starostowie, burmistrzowie i wójtowie obawiają się wprowadzenia do rozliczeń unijnych algorytmu, w wyniku którego województwo mazowieckie mogłoby otrzymać nawet 600 mln złotych mniej niż pierwotnie zakładano. Wynika to z faktu uznawania Mazowsza z racji swoich wysokich dochodów za najbogatszy region w kraju, co wiąże się także z oddawania na rzecz innych województw tzw. „janosikowego”, czyli podatków od bogatszych dla uboższych.Tymczasem, jak stwierdził starosta Józef Gołębiowski, samo Mazowsze jest zróżnicowane w swojej strukturze gospodarczej i dochodowej. Dlatego pieniądze unijne można także...

Obradował Zarząd Powiatu

* Starosta Józef Gołębiowski wręczył dr Wiktorowi Gajdzie oficjalne powołanie na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Dyr. Gajda objął swoje obowiązki od 1 lipca. Stwierdził, że po rozmowach, jakie przeprowadził dotychczas z władzami powiatu i pracownikami szpitala, byłoby tchórzostwem z jego strony nieprzyjęcie tej propozycji, po prawie ćwierćwieczu pracy, także w tej placówce. Liczy jednak na pomoc i wsparcie ze strony wszystkich, którym leży na sercu dobro szpitala. Ze swojej strony zapewniał o zaangażowaniu całej swojej wiedzy, doświadczenia i umiejętności dla dobra pacjentów i pracowników. Starosta Gołębiowski składając gratulacje podkreślał, że choć od ogłoszenia decyzji o zmianach personalnych w szpitalu minął prawie miesiąc, nie było &#...

Na drodze i moście

Budowa i modernizacja drogi Brzozów – Iłów zostanie w tym roku wreszcie zakończona. Niedawno Powiatowy Zarząd Dróg oddał do użytku przedostatni odcinek o długości 810 metrów. Został wykonany kosztem 311 tys. zł, w tym roku pozostał jeszcze do wykonania drugi taki sam odcinek. I to będzie już koniec tej, prowadzonej od 2001 roku inwestycji.Całość dotychczasowych prac na długości 3.790 metrów kosztowała ponad 1.971 tys. zł zł, a pieniądze pochodziły z budżetów unijnych (SAPARD), urzędu marszałkowskiego i powiatowych. Wykonana droga będzie miała w całości 4,7 kilometra długości, o szerokości jezdni 5,5 metra, a koszt ostatniego odcinka wyniesie około pół miliona złotych.PZD zainstalował także na moście na Utracie drewniany chodnik dla pieszych, który będzie słu&...