starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Szpital sprzeda i kupi

Rada Społeczna 20 czerwca jednogłośnie wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie przez sochaczewski szpital kabiny do ćwiczeń UGUL prywatnej osobie, która przeznaczy go do ćwiczeń rehabilitacyjnych w domu dla chorego dziecka z porażeniem mózgowym. Kabina jest w 100 proc. zamortyzowana, eksploatowana była od 1984 r. w przychodni przy ul. Fabrycznej. Obecnie wymagałaby gruntownego remontu, gdyż przedstawia wartość złomu, natomiast szpital jest wyposażony w nowy sprzęt.Rada wyraziła też zgodę na sprzedaż sześciu foteli stomatologicznych z lat 1981 – 95, które używane były w gminach i chodakowskiej poradni. Ich przywrócenie do dobrego stanu technicznego wymagałoby niewspółmiernie dużych pieniędzy.Sprzedane zostaną także dwie lampy operacyjne, używane niegdyś w poradni chirurgicznej przy ul. Ziemowita. Obecnie sz...

Uchylona Hipernova

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego uchylił 19 czerwca br. dwie decyzje wojewody mazowieckiego, przekazując je do ponownego rozpatrzenia. Obie dotyczyły budowy sklepu Hipernova przy ul. Warszawskiej. Wojewoda 31 marca stwierdził nieważność decyzji Starosty Sochaczewskiego zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę pawilonu handlowego o powierzchni sprzedażowej 1.990 mkw., pow. zabudowy 5.487 mkw., parkingu i okolicznej infrastruktury. Odwołanie od stanowiska wojewody spowodowało interwencję GIND, który stwierdził, że rozstrzygnięcie organu wojewódzkiego zawiera szereg uchybień i braków. W dniu wydania jednej z weryfikowanej decyzji starosty z dnia 22 kwietnia 2003 r. obowiązywała ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., natomiast w znacznej części rozstrzygnięcie wojewody oparte zostało o przepisy ustawy, która weszła w z życie ...

Mazowieckie klimaty

Wystawy wydawnictw regionalnych, aleja artystów, prezentacje muzeów mazowieckich i powiatów oraz występy artystyczne na trzech scenach. To wszystko czekało na gości, którzy 25 czerwca odwiedzili Łazienki Królewskie. W pejzażu tym nie zabrakło również powiatu sochaczewskiego.Aleja wokół Starej Pomarańczarni tworzyła prawdziwie mazowiecki klimat. W jednym miejscu spotkały się powiaty z różnych części Mazowsza. Dominowała, jak co roku kultura regionalna, której nieodłącznym elementem jest kuchnia. Dlatego też Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie kolejny raz prezentował „Wędrówki kulinarne po Ziemi Sochaczewskiej”. Foldery i ulotki poparte były doznaniami smakowymi. Królowały wypieki i konfitury cukierni „Jeznach” oraz niesamowite pierożki z różnymi nadzieniami piekarni ...

Do sierpnia wakacje

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Powiatu odbyła się 26 czerwca. I pomimo panujących upałów rozpoczęła się od także gorącej dyskusji. Wywołał ją Zdzisław Tymiński, który przy poparciu Adama Jeznacha i Tadeusza Głuchowskiego domagał się zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego za 2005 rok. Uzasadnieniem tego miało być niedostarczenie radnym m.in. bilansu szpitala, stopnia realizacji przyjętego w ubiegłym roku Programu Restrukturyzacyjnego itp. Starosta Józef Gołębiowski tłumaczył, że do starania się o dalsze pieniądze dla szpitala uchwała taka musi zostać przyjęta, a kłopoty z dokumentami wynikły także ze zmian kadrowych w tej placówce. Interpretacja prawna podnosiła fakt konieczności...

Czterysta tysięcy na sprzęt dla niepełnosprawnych

Z roku na rok zwiększa się kwota przeznaczana przez Radę Powiatu na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla niepełnosprawnych. W tym roku to już 400 tysięcy złotych - o pięćdziesiąt tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Zdaniem Bogusława Deperasa z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z roku na rok zwiększa się konieczność przeznaczania na ten cel oraz większych pieniędzy. Razem Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył w tym roku 1.574.319 zł na pomoc dla niepełnosprawnych powiatu sochaczewskiego. Jest to kwota porównywalna z ubiegłoroczną, zwiększona jedynie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej ze względu na większą o 5 osób ilość uczestników. Powiatowa Społeczna Rada ds. Niepełnosprawnych przygotowała przyjęt...

Potrzebny bilans otwarcia

Z takim wnioskiem starosty Józefa Gołębiowskiego zgodzili się członkowie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Zmiana na stanowisku dyrektora (od 1 lipca funkcję tę pełni dr Wiktor Gajda – dotychczasowy przewodniczący Komisji Zdrowia Rady Powiatu) wymaga podsumowania dotychczasowych działań i jasnego określenia potrzeb i możliwości.Wynikało to z uwag związków zawodowych i pracowników szpitala. Konieczność przejrzystości działań i rozwiązań w oparciu o fakty, nie o plotki lub pomówienia, zwłaszcza w okresie „mizerii białego fartucha” podkreślał dr Gajda, który zobowiązał się do służenia szpitalowi, czyli przede wszystkim pacjentom i personelowi. „Może być biednie, byle było uczciwie i sprawiedliwie” – deklarował dr Artur Papi...

Przeniosą rurę

Jak informuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik, jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane komplikacje, których nigdy nie można przewidzieć, może już we wrześniu zakończy się opracowanie projektu technicznego przebudowy mostów na Utracie w ciągu ulicy Młynarskiej. Największym problemem projektantów jest utrzymanie narzuconego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zabytkowego charakteru mostu, który znajduje się w strefie ochronnej zabytkowego młyna. Jednocześnie konieczne jest utrzymanie jego walorów i współczesnych wymogów wytrzymałości i technologii. Dlatego dopiero po kilku przetargach znaleziono firmę, która chciałaby się podjąć wykonania tych prac. Obietnice starosty Józefa Gołębiowskiego złożone mieszkańcom Chodakowa dotyczą budowy mostów o szerokości jezdni 6 me...

Prewentorium dla DPS ?

Czerwiec może stać się przełomowym miesiącem dla historii sochaczewskiego Domu Pomocy Społecznej, mieszczącego się przy ul. Gawłowskiej. Właśnie w czerwcu zakończyły się praktycznie negocjacje z firmą Energomontaż, która jest właścicielem byłego prewentorium dla dzieci chorych na gruźlicę w Młodzieszynie. Nieruchomość ma zamiar kupić powiat sochaczewski, przenosząc tam pensjonariuszy DPS. Położona w lesie, na ponad półhektarowej działce, ma także możliwość rozbudowy i wykonania części rekreacyjnej.Budynek i przyległości 5 czerwca odwiedzili przedstawiciel władz starostwa, dyrekcji DPS i sochaczewskiego Energomontażu. Bardzo dobrze utrzymany, praktycznie gotowy w każdej chwili do zamieszkania (mieści się tam hotel pracowniczy), dla potrzeb Domu wymagał będzie jednak remont...

Paszportowe pomysły

Pomysłem na szkodę mieszkańców określił starosta Józef Gołębiowski informacje o zmianie systemu wydawaniu paszportów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza od 28 sierpnia wydawać je zaledwie w kilkudziesięciu miastach w Polsce. Po interwencji Związku Powiatów Polskich MSWiA zadeklarował organizację sieci punktów wydawania paszportów w dwóch etapach - uruchomienie około 50 punktów w sierpniu br. (głównie w miastach będących siedzibami województw do 1998 roku, w których obecnie funkcjonują delegatury urzędów wojewódzkich), a do końca roku w kolejnych miastach (na wniosek zainteresowanych starostów i prezydentów zaakceptowany przez wojewodów).ZPP ósmego czerwca przyjął stanowisko wyrażające sprzeciw w sprawie trybu wprowadzania przez MSWiA paszportów biometrycznych. Efektem wprowadz...

Pięćdziesiąt tysięcy do rad

W jesiennych wyborach samorządowych, najprawdopodobniej 5 lub 12 listopada, wybierać będziemy w skali kraju prawie 50 tys. radnych, najwięcej w gminach do 20 tysięcy mieszkańców – takie dane przedstawiła Państwowa Komisja Wyborcza. Zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin, powiatów i sejmików województw liczbę wybieranych radnych ustala wojewoda, a następuje to w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone. Ogółem wybierzemy 46.970 radnych. 32.265 z nich to radni w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, kolejne 5.566 - w gminach powyżej tej liczby. 561 radnych wybierzemy w wyborach do 16 sejmików województw. Jak wyliczył wojewoda mazowiecki, do Rady Powiatu Sochaczewskiego wybierać...