starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Przeniosą rurę

Jak informuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierz Najdzik, jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane komplikacje, których nigdy nie można przewidzieć, może już we wrześniu zakończy się opracowanie projektu technicznego przebudowy mostów na Utracie w ciągu ulicy Młynarskiej. Największym problemem projektantów jest utrzymanie narzuconego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zabytkowego charakteru mostu, który znajduje się w strefie ochronnej zabytkowego młyna. Jednocześnie konieczne jest utrzymanie jego walorów i współczesnych wymogów wytrzymałości i technologii. Dlatego dopiero po kilku przetargach znaleziono firmę, która chciałaby się podjąć wykonania tych prac. Obietnice starosty Józefa Gołębiowskiego złożone mieszkańcom Chodakowa dotyczą budowy mostów o szerokości jezdni 6 me...

Prewentorium dla DPS ?

Czerwiec może stać się przełomowym miesiącem dla historii sochaczewskiego Domu Pomocy Społecznej, mieszczącego się przy ul. Gawłowskiej. Właśnie w czerwcu zakończyły się praktycznie negocjacje z firmą Energomontaż, która jest właścicielem byłego prewentorium dla dzieci chorych na gruźlicę w Młodzieszynie. Nieruchomość ma zamiar kupić powiat sochaczewski, przenosząc tam pensjonariuszy DPS. Położona w lesie, na ponad półhektarowej działce, ma także możliwość rozbudowy i wykonania części rekreacyjnej.Budynek i przyległości 5 czerwca odwiedzili przedstawiciel władz starostwa, dyrekcji DPS i sochaczewskiego Energomontażu. Bardzo dobrze utrzymany, praktycznie gotowy w każdej chwili do zamieszkania (mieści się tam hotel pracowniczy), dla potrzeb Domu wymagał będzie jednak remont...

Paszportowe pomysły

Pomysłem na szkodę mieszkańców określił starosta Józef Gołębiowski informacje o zmianie systemu wydawaniu paszportów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza od 28 sierpnia wydawać je zaledwie w kilkudziesięciu miastach w Polsce. Po interwencji Związku Powiatów Polskich MSWiA zadeklarował organizację sieci punktów wydawania paszportów w dwóch etapach - uruchomienie około 50 punktów w sierpniu br. (głównie w miastach będących siedzibami województw do 1998 roku, w których obecnie funkcjonują delegatury urzędów wojewódzkich), a do końca roku w kolejnych miastach (na wniosek zainteresowanych starostów i prezydentów zaakceptowany przez wojewodów).ZPP ósmego czerwca przyjął stanowisko wyrażające sprzeciw w sprawie trybu wprowadzania przez MSWiA paszportów biometrycznych. Efektem wprowadz...

Pięćdziesiąt tysięcy do rad

W jesiennych wyborach samorządowych, najprawdopodobniej 5 lub 12 listopada, wybierać będziemy w skali kraju prawie 50 tys. radnych, najwięcej w gminach do 20 tysięcy mieszkańców – takie dane przedstawiła Państwowa Komisja Wyborcza. Zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin, powiatów i sejmików województw liczbę wybieranych radnych ustala wojewoda, a następuje to w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone. Ogółem wybierzemy 46.970 radnych. 32.265 z nich to radni w gminach do 20 tysięcy mieszkańców, kolejne 5.566 - w gminach powyżej tej liczby. 561 radnych wybierzemy w wyborach do 16 sejmików województw. Jak wyliczył wojewoda mazowiecki, do Rady Powiatu Sochaczewskiego wybierać...

Małe kontra małe

Przygotowywana przez Samoobronę sejmowa ustawa o ograniczeniu powierzchni sklepów wielkich sieci handlowych może wbrew pozorom przyczynić się do zmniejszenia lub likwidacji drobnego handlu. Jak oświadczają przedstawiciele funkcjonujących już w Polsce koncernów, sposobem na to ma być otwieranie wielkiej sieci drobnych, o powierzchni nie przekraczającej kilkuset metrów kwadratowych, sklepów. Oczywiście, wybór towarów byłby w nich mniejszy, ale za to byłyby rozmieszczone bliżej przyszłego klienta, zachowując swoje preferencje promocyjne. Pierwsze sklepy uruchomiły już Leader Price i Albert, w tym tygodniu zamierza wkroczyć TESCO, które do końca przyszłego roku zamierza uruchomić co najmniej 20 takich sklepów o małym formacie. Tak więc pomysł ustawy, która miała wspomóc mały, tradycyjny handel prywatny, może paradoksaln...

Żelazowa Wola na nowo

Miejsce urodzin Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli ma szansę na nowe otwarcie na świat. 14 czerwca w Warszawie rozstrzygnięty został ogłoszony w styczniu konkurs na koncepcję rewaloryzacji parku wraz z obiektami obsługi turystów, administracji i zaplecza gospodarczego. Organizatorem był Narodowy Instytut Fryderyka Chopina przy współpracy warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Do konkursu prace nadesłały trzy firmy, jury pod kierownictwem architekta Andrzeja Bulandy wybrało jednomyślnie projekt Biura Architektonicznego Stelmach i Partnerzy z Lublina.Projekt nie zakłada rewolucyjnych zmian. Będą to raczej współczesne rozwiązania kontynuacji zastanego stanu z uwzględnieniem wartości kulturowych i historycznych. Przed zbliżającą się 200. rocznicą urodzin Chopina parkowi przywrócony zostanie kształt, przewidywany już w lat...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca Zarząd zapoznał się z informacją Jerzego Królika z Wydziału Gospodarki Mieniem dotyczącą opinii budowlanej o obiekcie byłego prewentorium znajdującego się na terenie gminy Młodzieszyn. Ewentualnym kupnem prewentorium zainteresowany jest powiat, w celu przeznaczenia go w przyszłości na nową siedzibę Domu Pomocy Społecznej.Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu o domach pomocy społecznej w powyższym budynku oprócz generalnego remontu byłaby konieczność dokonania wielu przeróbek (punkt sanitarny przy każdym pokoju, szersze korytarze, wykonanie wentylacji oraz podpiwniczenia, przeróbka kotłowni, dobudowa i remont kuchni, która aktualnie nie spełnia warunków, remont dachu, konieczna instalacja windy osobowej). Aktualny budynek DPS przy ul. Gawłowskiej posiada atest tylko do ko ...

Rzeczpospolita Internetowa

Program Rzeczpospolita Internetowa to ogólnopolski program grantowy dla społeczności lokalnych z gmin wiejskich, którego celem jest budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez nowoczesną edukację oraz aktywizacja mieszkańców polskiej wsi. Program realizowany jest przez Fundację Grupy TP pod patronatem Prezesa Rady Ministrów, wspólnie z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Wielkość grantów wynosi od 5 do 50 tysięcy zł oraz sprzęt komputerowy, aparaty cyfrowe, projektory, kamery itp. Fundacja Grupy TP przeznaczyła na ten cel 3 miliony 200 tysięcy złotych. Są przeznaczone na działalność społeczno-edukacyjną na wsi z wykorzystaniem Internetu. Program zakłada finansowanie projektów w następujących obszarach tematycznych: edukacja i rozwój, nasz region, integracja i tolerancja .Dotacje otrzymają Grupy Działania liczące od ...

Przedwakacyjna sesja

Ostatnią przed wakacjami sesję Rady Powiatu przewodniczący Andrzej Grabarek zwołał na dzień 26 czerwca.W jej trakcie radni dyskutować będą nad uchwałami w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego za 2005 rok; wyrażenia zgody na realizację dwóch programów stypendialnych „Eurostypendia – matura” i „Eurostypendia – studia bez barier w roku 2006/2007, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków; zmian w budżecie powiatu na rok 2006. Radni zapoznają się z informacją o pracach zespołu ds. restrukturyzacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, informacjami Prezydium Rady i Zarządu Powiatu z prac pomiędzy sesjami.Na zakończenie, jak zwykle wnioski interpelacje radnych o...

Stypendialny program starosty

Rada Powiatu przyjęła na ostatnim posiedzeniu „Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych”. W programie ustalono kategorie stypendiów – za wybitne lub bardzo dobre wyniku w nauce lub za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznawane będzie dwa racy w roku, po zakończeniu semestru obliczeniowego. Średnia ocen wynosić musi minimum 4,9 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i być co najmniej dobra z zachowania. Będzie wypłacane jednorazowo – za cały semestr.Za bardzo dobre wyniki w nauce stypendium otrzyma uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, jednak nie niższą niż 4,5 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Przyznawane będzie również dwa razy w roku. Stypendium za wybitne osiągnięcia przyznawane będzie r...