starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia Zarząd Powiatu przyjął uchwałę o wyrażeniu zgody na nieodpłatne korzystanie z herbu powiatu przez Powiatowe Koło Pszczelarzy, na logo koła oraz do promocji produktów w materiałach reklamowych i promocyjnych. * Zarząd analizował wstępne założenia do budżetu powiatu na rok 2005. Ustalono, że w przyszłorocznym budżecie będą musiały zostać ujęte oszczędności we wszystkich dziedzinach pracy powiatu i placówkach oraz wydziałach starostwa. Żelazną zasadą będzie konieczność utrzymania dyscypliny finansowej w trakcie realizacji budżetu. W ramach dyskusji nad budżetem odbywać się będą spotkania z dyrektorami wszystkich wydziałów starostwa oraz placówek powiatowych. 5 sierpnia w trakcie spotkania z dyrektorami wydziałów organizacyjnego i gospodarki mieniem...

Powiat zbiera na unię

Prawdziwa sesja Rady Powiatu, która odbyła się 8 sierpnia, trwała 25 minut. Tyle bowiem zajęło radnym uchwalenie zmian w budżecie powiatu. Dotyczyły one dostosowania budżetu do przyjętego w czerwcu Programu Rozwoju Lokalnego, który zakłada w swojej konstrukcji kolejność zadań do wykonania. W pierwotnej wersji budżetu zakładano, że zadania inwestycyjne miały być dofinansowywane ze środków pozabudżetowych (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki). Jednak w tych strukturach powiat zabezpieczyć musiał duży udział środków własnych (nawet ponad 60 proc.). W momencie pojawienia się możliwości dofinansowania inwestycji do wysokości nawet 75 proc. wartości inwestycji ze środków unijnych, Zarząd Powiatu postanowił z tej mo&...

Drogi niczyje

Sprawa sochaczewskich ulic wraca do punktu wyjścia. Jak się okazuje, rozporządzenie ministra infrastruktury z 17 marca 2004 roku, na które się powoływałem podając, że ulice – Łowicka, Warszawska, Płocka, Traugutta, Licealna, Żyrardowska są zaliczone do dróg krajowych, jest niezgodne z prawem.Zdaniem Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad, jakie przesłano do starosty Józefa Gołębiowskiego, podstawą do przyjęcia tego rozporządzania, była długotrwała procedura jego uzgadniania. Warszawski oddział GDDKiA uzgadniał przebieg dróg krajowych na projekcie tego rozporządzenia w dniu 25 marca 2003 roku, a więc w czasie, kiedy obwodnica sochaczewska jeszcze była w budowie, a przez centrum miasta ciągnęły tabuny TIR-ów. Do marca 2004 roku, kiedy rozporządzenie się ukazało, dane te się zdezaktualizowały.Dla...

Stypendia socjalne dla uczniów i studentów współfinansowane przez

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie informuje, iż w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest możliwość ubiegania się o stypendium socjalne.(Informacja wg uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim na dzień 05-08-2004 r.)I. Wnioski o stypendium socjalne mogą składać: 1. Uczniowie spełniający następujące kryteria: 1) Są uczniami szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej kończących się maturą, prowadzonych/dotowanych przez Powiat Sochaczewski.2) Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. dochód rodziny uzyskany w roku podatkowym 2003 w przeliczeniu na 1 osobę jest nie wyższy niż kwota 350 zł. 3) Są zameldowani na stałe na obszarach wiejskich (na co najmniej sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku).4) Wnios...

Sesja za 16,5 miliona

W dniu 6 sierpnia o godzinie 12,oo w sali konferencyjnej starostwa powiatowego przy ul. J. Piłsudskiego 65 rozpocznie się XXV Sesja Rady Powiatu. Poświęcona zostanie przyjęciu uchwały o zmianach w budżecie powiatu na rok 2004. Zmiany te wymagają dostosowania budżetu do przyjętego przez radnych Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu, co wiąże się z koniecznością złożenia do 17 sierpnia wniosków aplikacyjnych na inwestycje szkolne w łącznej sumie 16,5 mln zł. Jak zwykle, w trakcie sesji sprawozdania z działalności międzysesyjnej Zarządu złoży starosta Józef Gołębiowski, a Prezydium Rady przewodniczący Andrzej Grabarek. Sesję zakończą jak zwykle interpelacje, wnioski i zapytania radnych. Andrzej Wach

Z szansą na matury

Zakończony został nabór do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie sochaczewskim. Z wynikami zapoznał się Zarząd Powiatu. Ogółem 1 września naukę rozpocznie 1.302 uczniów w 44 klasach pierwszych. W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina utworzonych zostaje 6 oddziałów klas pierwszych – dwa humanistyczno - filologiczne (67 uczniów), dwa matematyczno – fizyczno – informatyczne (52 uczniów) i po jednym z kierunkami biologia – chemia – fizyka (32) oraz matematyka – geografia (33). W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego uczyć się będzie 307 uczniów w klasach pierwszych, z tego 78 w 3 oddziałach liceum, 64 w 2 liceum profilowanego (kierunek transportowo – spedycyjny oraz elektronika i kształtowanie środowiska), 35 w technikum (technik mechanik) i 130 w ZSZ (m.in. w kierunkach monter maszyn i urz...

W poniedziałek nieczynny Wydział Komunikacji

Zarządzeniem Ministra Infrastruktury od października tego roku zmieniają się zasady wydawania dowodów rejestracyjnych. W całym kraju zmieni się wzór dowodu. Będą one większe, sześciostronicowe ( dotychczas dowód rejestracyjny liczył cztery strony), a ich druk odbywać się będzie dla całej Polski w Warszawie, w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wydziały Komunikacji będą wydawać tymczasowe dowody rejestracyjne, ważne jeden miesiąc z możliwością przedłużenia o 14 dni.Kierowca będzie rejestrował pojazd w taki sam sposób, jak obecnie. Dokument nie zostanie jednak wypisywany na miejscu, jak obecnie, lecz komputerowo przekazany do warszawskiej PWPW, skąd wydrukowany dostarczany będzie do wydziałów komunikacji. Na ten okres wydziały będą wydawać tymczasowe dowody rejestracyjne, ważne...

Rewelacyjne Jakuzzi z pucharem Komendanta Krzysztofa Lubińskiego

8 zespołów podzielonych na dwie grupy A i B stanęło na starcie II już Turnieju o puchar Komendanta Policji w Sochaczewie. W grupie A wystąpili: PSPN Trojanów, Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Sochaczewie, JW. Bielice i Policjanci, w grupie B zagrali: Masterfoods Polska, M&M Kąty, Franciszkanie z Niepokalanowa i ekipa Jakuzzi. Turniej stał na dobrym poziomie i obfitował w niespodzianki. Największą z nich jest wygrana Jakuzzi i wysokie zwycięstwo Niepokalanowa nad Masterfoods 4: 0. Ekipa M&M Kąty nie przegrywając spotkania w regulaminowym czasie zajęła 4 miejsce w turnieju. Najlepszym strzelcem został Sylwester Płacheta - PPSP, który strzelił 5 bramek, najlepszym bramkarzem uznano Andrzeja Orlińskiego - M&M Kąty. Pamiątkowe puchary i dyplomy wręczali na zakończenie imprezy Komendant Policji w Sochaczewie, insp. Krzysztof Lubiński w asyście ...

Dożynki za pasem

Termin Mazowieckich Dożynek Wojewódzkich „Sochaczew 2004”, wyznaczony na 4 – 5 września, zbliża się nieubłaganie. Organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny, tradycyjne obrzędy dożynkowe, imprezy towarzyszące (pokazy sztuk walki, ratownictwa medycznego, mecz piłkarski samorządowców z Warszawy i powiatu sochaczewskiego etc.), jak też różnorodne wystawy - WODR Warszawa, producentów sprzętu rolniczego, agroturystyki, artystów. Aby uatrakcyjnić ofertę Dożynek, komitet organizacyjny zapraszając wszystkich na sochaczewskie podzamcze ustalił, że w tym roku specjalnie na tę okazję zostanie przygotowany pasaż handlowy na ulicach przyległych do amfiteatru oraz w parku miejskim i terenach rekreacyjnych nad Bzurą. W związku z tym istnieje możliwość rezerwacji powierzchni handlowej pod stoiska handlowe i promocyjne. Miejsce o ...

Obradował Zarząd Powiatu

* Na posiedzeniu w dniu 22 lipca Zarząd Powiatu przeanalizował dalsze działania związane z wprowadzaniem programu oszczędnościowego. Odbyło się spotkanie z dyrektorem Dariuszem Gizą z firmy Inwest Consulting, która prowadzi realizację emisji obligacji komunalnych dla powiatu sochaczewskiego. Przygotowane zostały nowe prognozy obciążenia budżetu powiatu kosztami emisji i spłat w latach przyszłych. Wynika to z niepełnej realizacji dochodów, zwłaszcza przyjętych w tym roku do planu budżetu pieniędzy ze sprzedaży „pól czerwonkowskich”. Zmiana prognozy spowoduje konieczność ustabilizowania i zmniejszenia wydatków. Jak twierdzi dyr. Giza, nie widać zagrożeń związanych z wysokością wskaźników zadłużenia i obsługą zadłużenia, jednak trzeba przeanalizować powtórnie wydatki bież...