starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Uroczyście, ale skromnie

Spotkanie komitetu organizującego obchody stulecia sochaczewskiego szpitala powiatowego poświecone było głównie rozstrzygnięciu konkursu na tablicę i medale pamiątkowe oraz zgromadzeniu pieniędzy na obchody. Na ogłoszony przez Starostwo konkurs napłynęły trzy prace, z których członkowie nie wybrali bezpośrednio do realizacji żadnego, Postanowiono ze względu na oszczędność, której konieczność zawsze podkreśla starosta Gołębiowski, zrezygnować z bicia medali pamiątkowych, ograniczając się do tablicy, która zostanie wmurowana w ścianę szpitala. Dla dokładnego określenia kosztów jej produkcji i ostatecznego wyglądu postanowiono zaprosić na przyszłe spotkanie, które odbędzie się w tym tygodniu, twórcę tego projektu. Rozstrzygnięte zostaną wówczas wszystkie problemy i przyj&#...

Obradował Zarząd Powiatu

Obradował Zarząd PowiatuStarosta Józef Gołębiowski wręczył akty powierzenia funkcji doradców metodycznych. W roku szkolnym 2003/2004 pełnić je będą nauczyciele – Jadwiga Giro (ZS RCKU), Małgorzata Błach (ZS RCKU) oraz Monika Błażejewska (Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza).Starosta podpisał zatwierdzone przez Zarząd ostateczne wersje arkuszy organizacyjnych szkół prowadzonych przez powiat. Zarząd zatwierdził propozycje zmian dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół. Dotyczy to szkół w Rybnie, Iłowie i ZS RCKU.Pozytywnie zaopiniowano wniosek dyrektora ZSRCKU Dariusza Miłkowskiego, który na wicedyrektorów szkoły zaproponował osoby Jolanty Krupa – Szczepaniak, Marka Marcinkowskiego oraz Elżbiety Kropiak jako kierownika praktycznej nauki zawodu.Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż...

Nowa odsłona Mazowieckich Igrzysk

Na 23 września do Szkoły Podstawowej w Paprotni zaprasza starosta Józef Gołębiowski i Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sochaczewie. O godzinie 13 rozpocznie się tam podsumowanie roku sportowego 2002/2003 i jednocześnie rozpoczęcie nowego roku sportowego. Po wystąpieniu Mieczysława Głuchowskiego, prezesa PSZS, sekretarz Zenon Grąbczewski podsumuje osiągnięte w tym roku wyniki.Najlepsze szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne powiatu sochaczewskiego otrzymają puchary, medaliści V Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i najlepsi opiekunowie odznaczenia.W programie przewidziano także, jak co roku, spotkania z wybitnymi olimpijczykami, a starosta rozpocznie nowy rok sportowy. Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Lepsze wyniki – te same pieniądze

Starosta Józef Gołębiowski i dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej Michał Milczarek wzięli udział 4 września w spotkaniu władz samorządowych i ZOZ powiatów sochaczewskiego, grodziskiego i żyrardowskiego, które odbyło się w Grodzisku Mazowieckim.Głównym powodem spotkania było ustalenie wspólnych działań mających na celu jak najlepsze przygotowanie do negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia, w związku z sytuacją, jaka zapanowała w lecznictwie na tym terenie. W nowo otwartym szpitalu grodziskim nie działają jeszcze wszystkie oddziały. Na planowanych początkowo 729 łóżek jest teraz 330. Nie ma pieniędzy na uruchomienie następnych, i choć na lipiec planowane było otworzenie kolejnych oddziałów (konieczny jest blok operacyjny, blok porodowy, Oddział Intensywnej Opieki Medycznej), nie dojdzie to niestety do skutku.Z kolei...

Lepsze warunki – lepsza obsługa

Zarząd Powiatu długo dyskutował nad koncepcją zagospodarowania nowych pomieszczeń, które już niedługo zostaną oddane do użytku. Komisja Działalności Gospodarczej, Mienia Publicznego i Promocji odwiedziła we wrześniu wszystkie pomieszczenia, które do tej pory zajmuje Starostwo Powiatowe i jego placówki. Warunki obsługi interesantów w niektórych, jak stwierdził przewodniczący komisji Stefan Tymiński, jak najszybciej muszą ulec poprawie. Służyć ma temu nowy budynku przy ul. Kusocińskiego (800 metrów kwadratowych powierzchni), oraz zmodernizowane pokoje internatu ZS RCKU.Komisja, po wysłuchaniu wszystkich kierowników placówek, którzy przedstawiali swoje problemy, argumenty oraz zadania, jakie realizują i zamierzają realizować w przyszłości, postawiła wniosek o zmianę pierwotnego przeznaczenia budynku przy Kusociń...

54 hektary do zagospodarowania

Chociaż nowa ustawa wstrzymała prace nad zmianą przez Radę Miasta planu zagospodarowania przestrzennego „pól czerwonkowskich”, toczy się nadal pomiędzy starostą Józefem Gołębiowskim i burmistrzem Sochaczewa dyskusja o ich przyszłości. Pomysły miejskich radnych o odkupieniu działki o powierzchni ponad 54 ha od powiatu, i samodzielnym jej zagospodarowaniu, oparte były na założeniu, że jej wartość przy dotychczasowym przeznaczeniu pod produkcję rolną jest dużo niższa niż po przekształceniu, którego Rada Miejska dokonałaby dopiero po zakupie. Zobligowany tymi decyzjami burmistrz przedstawił Zarządowi Powiatu propozycję zakupu pól, z której wynikało, że na podstawie przedstawionego operatu szacunkowego rzeczoznawca wycenił aktualną wartość tych terenów na 1.700 tys. zł, czyli po ok. 3,20 z...

Wyposażenie wiejskich zerówek

Do końca października gminy wiejskie i powiaty z województwa mazowieckiego mogą składać wnioski na dofinansowanie remontów i wyposażenia szkół i świetlic szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia klas zerowych dla 6-latków. Wysokość dotacji może wynieść maksymalnie 42 proc. całkowitych kosztów.W obecnym etapie może być za te pieniądze kupowane tylko wyposażenie dla klas „0” i świetlic szkolnych obejmujące meble, kopiarki i pozostały sprzęt, z wyjątkiem sprzętu audiowizualnego i komputera, gry i pomoce edukacyjne. O dofinansowanie ubiegać się mogą gminy wiejskie, wiejsko – miejskie, i powiaty (dla szkół specjalnych).Pieniądze na ten cel pochodzą z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich współfinansowanego przez Bank Światowy.Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego An...

V Dni Kukurydzy

Starosta Józef Gołębiowski objął patronatem tegoroczne V Dni Kukurydzy, które odbędą się 5 października 2003 r. w Skrzelewie, w tym roku już nie tylko mazowieckie, ale obejmujące swym zasięgiem również teren województwa łódzkiego. Tak jak Grójec stał się synonimem uprawy jabłek, a Młodzieszyn brukselki, niedługo Teresin może być stolicą kukurydzy. Tadeusz Szymańczak, od początku sprawca i duch opiekuńczy imprezy twierdzi, że jest ona potrzebna dla mieszkańców wsi naszych województw za względu na funkcję integracyjną lokalnej społeczności, a także na popularyzację uprawy kukurydzy, która jest rośliną przyszłości w naszym rolnictwie.W programie Dni organizatorzy przewidują m.in. pokazowy zbiór z poletek demonstracyjnych z odmianami kukurydzy na ziarno i kiszonkę, pre...

Super próba dla sochaczewskich ścigaczy

Powraca przerwana przed kilku laty tradycja organizowania na terenie powiatu sochaczewskiego Eliminacji Pucharu Polski Centralnej w rajdach samochodowych kierowców amatorów.Organizowana przez Automobilklub Centrum impreza organizowana jest w Sochaczewie po raz czwarty, a patronat nad jej przebiegiem na terenie powiatu sochaczewskiego objął starosta Józef Gołębiowski, fundując puchar dla załogi, która uzyska najlepszy wynik z sumy prób rozegranych na terenie powiatu.W tym roku rajd rozpocznie się 27 września, gdzie na 80. kilometrowej trasie z Warszawy do Sochaczewa rozegranych zostanie 15 prób sportowych na wydzielonych i zabezpieczonych odcinkach. W niedzielę, 28 września, od godz. 11 do 17 odbędzie się w Sochaczewie tradycyjna „Super Próba o Puchar Burmistrza”, poprzedzona samochodową paradą uczestników ulicami Sochaczewa. W trakcie parady uczestnicy tradycyjnie już zło&...

Starosta liczy szpitalne pieniądze

Po wygranym przez Szpital im. Rydygiera w Krakowie procesie z Narodowym Funduszem Zdrowia (sąd w Krakowie zasądził 3,7 mln zł na jego korzyść jako należności za podwyżki wypłacone wcześniej pracownikom publicznej służby zdrowia z tytułu „ustawy 203”), w jego ślady postanowiły iść placówki w innych częściach kraju. W Katowicach rozpoczął się proces wytoczony NFZ przez Szpital Miejski w Dąbrowie Górniczej. Placówka domaga się ponad 7,5 mln złotych. Akcja występowania na drogę sądową zainicjowana przez Związek Powiatów Polskich zatacza coraz szersze kręgi. Do końca sierpnia już 172 placówki służby zdrowia wystąpiły do sądu, żądając co najmniej 650 mln złotych. Kwota ta zresztą cały czas rośnie.Sochaczewski Szpital Powiatowy wystąpił do ...