starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

SZESNAŚCIE PROCENT BEZ PRACY

Taki wynik wykazuje na koniec marca kierownik Powiatowego Urzędu Pracy Krzysztof Wasilewski, który złożył sprawozdanie z pracy swojej placówki na sesji Rady Powiatu 14 kwietnia.Jak mówił, liczba bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31 marca wynosiła 6.069 osób, w tym 3.043 kobiety. W porównaniu do końca lutego liczba ta wzrosła o 41 osób.Z ogólnej liczby 652 osoby posiadały prawo do zasiłku, 367 osób było zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Na liście znajdowało się 32 osoby z dyplomem szkół wyższych, 158 – policealnych i średnich zawodowych, 51 – liceów ogólnokształcących i 155 szkół zasadniczych zawodowych. Najwięcej bezrobotnych jest w mieście (3.090), potem kolejno w gminach – Sochaczew (653), Teresie (628), Młodzieszyn (417), Iłów (410), Brochów (345), Nowa Sucha (307) i Rybno (219)....

Powiatowe inwestycje

Po ostatnich decyzjach radnych powiatowych o zmianach w budżecie powiatu ustalono plan wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2003 oraz wieloletnie programy inwestycyjne. Łączne nakłady na te zadania wyniosą prawie dziewięć i pół miliona złotych, w tym ze środków własnych powiatu niecałe sześć milionów. Reszta pochodzić będzie z Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszu przedakcesyjnego Unii Europejskiej SAPARD i innych źródeł.Na wymianę okien i przebudowę wejścia w ZSOg. im. Fryderyka Chopina wydanych zostanie 415 tys. zł. Równy milion przewidziano na modernizację kotłowni z węglowej na olejową i wymianę sieci centralnego ogrzewania, zaś sto tysięcy na wymianę okien w ZS RCKU. Remont budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Załuskowie w lata...

Tego można uniknąć

W ramach popularyzacji ochrony przeciwpożarowej, umiejętności rozpoznawania zagrożeń, skutków w nimi związanych, a także sposobów i metod, jakimi można im przeciwdziałać – przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – została zorganizowana V edycja ogólnopolskiego konkursu rysunkowego „Zagrożenie – tego można było uniknąć”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i wychowanków innych placówek wychowawczych. Do powiatowego finału konkursu zakwalifikowano prawie 80 prac, spośród których komisja uznała za najlepsze :- w grupie uczniów szkół podstawowych (grupa młodsza) – Angelika Grodzka – SP Teresin, grupa starsza – Marta Czubak (SP Młodzieszyn) i Zuzanna Orłowska...

Plener malarski Sobieszowo 2003

Czwarty plener malarski, który corocznie organizuje Starostwo Powiatowe dla najzdolniejszych plastycznie dzieci z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, odbędzie się w tym roku w ośrodku kolonijno – wczasowym „JANTAR” w Gdańsku – Sobieszewie od 8 do 19 lipca br. W plenerze udział weźmie 36 dzieci, 3 opiekunów i 3 instruktorów – Barbara Jachimowicz, Jadwiga Czerwińska i Izabela Kowalska.Zainteresowanie wyjazdem jest tak duże, że na zorganizowanym w tym celu 16 kwietnia spotkaniu dyrektorów ośrodków kultury, którzy prowadzą kwalifikacje uczestników, apelowano do starosty Józefa Gołębiowskiego o zwiększenie środków na te cele w przyszłorocznym budżecie. Były także propozycje zwiększenia ilości uczestników w przyszłych latach, choć takie inicjatywy nie są ujęte w ustawie o samorządzie powi...

Budowa Cepa

Już niedługo, bo od lipca tego roku, rozpocznie się w Polsce budowa nowych systemów informacyjnych – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. Nowy system będzie miał architekturę centralną, co oznacza likwidację wszystkich istniejących baz lokalnych na rzecz jednej centralnej bazy o pojazdach, oraz rezygnację z dotychczas stosowanego oprogramowania. Stanowiska rejestracyjne w wydziałach komunikacji starostw będą pracowały w oparciu o jednolitą w skali kraju aplikację. Obecnie funkcjonujący system jest zdecentralizowany i wielopoziomowy - bazy danych w starostach, bazy wojewódzkie, bazy regionalne. Korzystanie z różnych aplikacji nie pozwala na ujednolicenie baz i korzystanie z nich przez wszystkie zainteresowane jednostki. Wdrożenie systemu w wersji minimalnej, to znaczy pozwalającej na obsługę procesów rejestracyjnych, nastąpi od st...

Miesiąc po paszport

Cztery tygodnie trwa teraz oczekiwanie na otrzymanie nowego paszportu. Już niedługo czas ten może się wydłużyć, bo zbliżają się wakacje i czas letnich wojaży. W ubiegłym roku osoby, które zdecydowały się w ostatniej chwili, musiały czekać nawet półtora miesiąca. Dlatego lepiej przygotować i złożyć wnioski paszportowe wcześniej. O najczęściej spotykane problemy i pytania docierające do Starostwa Powiatowego, spytałem Beatę Diem, inspektora Wydziału Organizacyjnego. - Jakie są ostatnie zmiany w zasadach wydawania paszportów ?- Od 25 marca weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat paszportowych. Najważniejsza zmiana to pobieranie opłaty w wysokości 30 zł od dzieci do 16 roku życia (dotychczas było to bezpłatne). Bezpłatnie natomiast otrzymują paszporty o...

Starosta w Płońsku

Rynek pracy, środki pomocowe Unii Europejskiej i sytuacja służby zdrowia – to główne tematy dwudniowego Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, który odbył się 10 i 11 kwietnia w Płońsku. W konwencie udział wziął starosta Józef Gołębiowski.Informację o rynku pracy w województwie mazowieckim, środkach Funduszu Pracy na zadania samorządów oraz aktywizacji zawodowej przedstawił Wojewódzki Urząd Pracy. Zasady finansowania oświaty omawiała dr Kurkiewicz – Waligóra z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadeszła ocena realizacji programu pomocowego SAPARD oraz funkcjonowania na terenie województwa systemu IACS. Jest to Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (siedziba powiatowa IACS mieści się w Bielicach, nr 19, tel. 861 – 83 - 58).O aktualnej sytuacji w kraj...

Co nas obroni

60 groszy na osobę. Tyle wynosi średni roczny wydatek na obronę cywilną wypadający na mieszkańca Polski. W krajach bogatych - kilkadziesiąt dolarów. Nie dziwi więc fakt ogólnej mizerii w tym zakresie. Sytuacji tej nie poprawia stan techniczny posiadanego sprzętu ochronnego. W magazynach OC na terenie gmin naszego powiatu znajduje się ok. 6.200 sztuk masek przeciwgazowych różnego typu, 2.950 sztuk pochłaniaczy, 990 kompletów gumowej odzieży ochronnej i 1.200 sztuk indywidualnych pakietów przeciwchemicznych.Ogólna liczba formacji OC w powiecie sochaczewskim wynosi 52, przy stanie 890 członków. Są to przeważnie formacje ratownictwa ogólnego, likwidacji skażeń, przeciwpożarowe, łączności, ochrony płodów rolnych i ratownictwa przeciwpowodziowego. Nie ma co ukrywać, że jakość techniczna i nowoczesność, a co za tym idzie, mo&...

Obradował Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 3.04.2003 r. postanowił m.in:- Przyjąć propozycję Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o powierzeniu stanowiska dyrektora Liceum Profilowanego pani Jadwidze Jakubowskiej i ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora ZSR CKU w Sochaczewie,- zmniejszyć ilość godzin nadliczbowych z 6 na 4 tygodniowo. Do końca kwietnia br. dyrektorzy szkół mają obowiązek złożenia arkuszy organizacyjnych na nadchodzący rok szkolny 2003/2004, które są opiniowane przez Kuratorium, a następnie przez organ prowadzący. Przy opracowywaniu arkuszy organizacyjnych dyrektorzy powinni kierować się ograniczeniem liczby godzin nadliczbowych, aby dać możliwość zatrudnienia absolwentom z wymaganymi na tym stanowisku kwalifikacjami,- na prośbę dyrektorów placówek wyrazi...

Nowy dyrektor w szpitalu

Punktualnie o godzinie 11 pierwszego kwietnia rozpoczęło się pierwsze spotkanie nowego dyrektora Szpitala Powiatowego w Sochaczewie – Michała Milczarka z kadrą kierowniczą i lekarską szpitala. Nowego dyrektora, który od tego dnia rozpoczął swoje urzędowanie, wprowadził i przedstawił starosta sochaczewski Józef Gołębiowski. Zadeklarował on swoje poparcie dla wszelkich działań mających na celu poprawę obsługi pacjentów oraz sytuacji finansowej ZOZ. Mówił o konieczności wypracowania dobrych relacji pomiędzy kierownictwem i pracownikami szpitala.Podobne zamierzenia przedstawiał w krótkim wystąpieniu dyrektor Milczarek, który mówił o swoich początkowych obawach przed przystąpieniem do konkursu. Gdy jednak zapoznał się bliżej z osiągnięciami sochaczewskiego szpitala, atmosferą pracy i kwalifikacjami jego...