starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Pięć milionów na pomoc społeczną

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło radnym sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w ubiegłym roku. Ogółem budżet PCPR zrealizowano w wysokości 4.791.721,50 zł, w tym środki PERON 830.822 zł. W ciągu roku w wyniku starań o dodatkowe pieniądze decyzją wojewody mazowieckiego Centrum otrzymało jeszcze prawie 400 tysięcy. Z pieniędzy tych wydano m.in. na placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.180 tys. zł, (w tym na Dom Dziecka 976 tysięcy), na Dom Pomocy Społecznej 1.018 tys. zł, rodziny zastępcze 1.256 tys., zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 114 tys., rehabilitację społeczną 830 tys., i zawodową 434 tysiące złotych.W 2002 r. objęto pomocą 92 rodziny zastępcze, w których umieszczone zostało 119 dzieci oraz 59 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujący...

DAJMY DZIECIOM UŚMIECH

Pod patronatem Związku Powiatów Polskich przez dwa dni – 31 maja i 1 czerwca dzieci pokrzywdzone przez los z terenu całej Polski będą mogły spotkać się w Wiśle na rynku, w amfiteatrze, w centrum miasta. Komitet organizacyjny w ramach organizacji Dziecięcych Artystycznych Koncertów Integracyjnych zapewnia wiele wspaniałych atrakcji, m.in. występy zespołów polskich, czeskich, ukraińskich, klownów cyrkowych, spotkanie z Adamem Małyszem i innymi mistrzami sportu, przegląd kandydatów na Światowe Mistrzostwa Sztuk Wizualnych, IV Beskidzki Bajkowy Bal dla Dzieci i Młodzieży, Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne, „Po sąsiedzku” – Dzień Czeski w Wiśle, koncert gwiazd, piknik europejski, pokaz mody dziecięcej oraz wiele innych niespodzianek i imprez towarzyszących. Będą wystawy i kiermasze, loterie fantowe, promocje szkół hotelars...

JUBILEUSZ MARATONU

Ponad cztery miesiące przed pierwszym strzałem startera spotkał się komitet organizacyjny jubileuszowego, XX już Sochaczewskiego Półmaratonu Szlakiem Walk Nad Bzurą. W tym roku odbędzie się on 14 września, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowuje z okazji jubileuszu wiele niespodzianek. Start honorowy odbędzie się na stadionie MKS „Orkan” przy ul. Warszawskiej o godz. 12,oo, start ostry w Kamionie, skąd zawodnicy przez Mistrzewice, Żuków i Chodaków dobiegną do Sochaczewa krótko po godzinie 14. W międzyczasie zgromadzeni widzowie nie będą się nudzić, bo i na stadionie, i wokół niego będzie się dużo działo. Oprócz dwudniowych zawodów i pokazów lotniarskich, najciekawszy będzie na pewno mecz oldbojów rugby, rozstrzygnięcie konkursów z losowaniem nagród, festyn sportowo - rekreacyjny z zabawami dl...

7 dni w Polsce

Od 1991 roku Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina współpracuje z podobną w profilu kształcenia niemiecką szkołą średnią z Garching k. Monachium. Kolejna wizyta uczniów, którzy za rok i dwa lata będą zdawać maturę, trwała przez tydzień – od 26 kwietnia do 3 maja. Dwudziestkę młodych przyjęły polskie rodziny, zapewniając im nie tylko wspaniały, jak twierdzili goście, program, ale wprost rozpieszczając ich w swoich domach. Niemcy zwiedzili oczywiście Sochaczew i okolice – Żelazową Wolę, Arkadię, Nieborów, Niepokalanów. Byli w Warszawie, Krakowie i Toruniu.Z okazji przyjazdu w Starostwie Powiatowym 28 kwietnia odbyło się spotkanie władz powiatu z niemiecką młodzieżą. Starostowie Józef Gołębiowski i Marcin Kubiak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Kopeć i d...

Powiatowe pieniądze 2002 r.

Ostatnie sesja Rady Powiatu poświęcona była głównie podsumowaniu budżetu powiatu sochaczewskiego w roku ubiegłym. Zamknął się on sumą 40.018.971 zł po stronie dochodów (100,22 proc. wykonania) i 44.256.316 zł po stronie wydatków (99,8 proc.).W dochodach największą pozycję stanowiły subwencje (55,96 proc. dochodów ogółem). W sumie dało to kwotę 22.392.678 zł - równe 100 proc. kwoty zaplanowanej. Składały się one z trzech części – oświatowej (82,5 proc.), drogowej (12,8 proc.) i wyrównawczej (4,7 proc.). Kolejną pozycję dochodów stanowiły dotacje, które w sumie wyniosły 13.944.372 zł (34,8 proc. dochodów), w tym największe na zadania z zakresu administracji rządowej 71,8 proc. i na zadania własne 27,6 proc. Dochody własne to 3.603.321 zł, czyli 9 proc. dochodów.Podobnie ...

PIERWSZE SPOTKANIE

Trzynastu członków liczy powołana przez starostę Józefa Gołębiowskiego Powiatowa Rada Zatrudnienia. W jej skład weszli Józef Gołębiowski jako przewodniczący, wicestarosta Marcin Kubiak, którego wybrano zastępcą, członkowie – burmistrz Sochaczewa Bogumił Czubacki, wójt gminy Rybno Grzegorz Kropiak, Związek Nauczycielstwa Polskiego - Helena Bajurska, OPZZ - Leszek Grzegorzewski, Mazowiecka Izba Rolnicza - Tadeusz Szymańczak, Maria Makowiecka i Zbigniew Drzewiecki, Solidarność Rolników Indywidualnych - Andrzej Popławski, NSZZ Solidarność - Elżbieta Sejdak, Cech Rzemiosł Różnych - Irena Grupa i Jan Wosik – Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Sochaczewskiej.Główne zadania Rady jako organu opiniodawczo – doradczego Starosty to inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i racjona...

NAGRODY ZA MAKULATURĘ

Edukacja ekologiczna i propagowanie postaw proekologicznych – to główne cele konkursu zbiórki makulatury, który Starostwo Powiatowe organizuje wspólnie z firmami Rethmann Recykling sp. z o.o. oraz Eko – Punkt – Organizacja Odzysku S.A z Warszawy. W konkursie, który trwał będzie przez cały maj, mogą wziąć udział szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z terenu powiatu sochaczewskiego. Szkoły zobowiązane zostały do przyjmowania, ważenia oraz zapisywania ilości makulatury dostarczonej przez uczniów. Firma Rethmann będzie bezpłatnie odbierała, a po zakończeniu konkursu zapłaci za zebraną makulaturę. Ilość zebranego papieru (w przeliczeniu na jednego ucznia szkoły lub klasy) decydować będzie o zajętym miejscu. Nagrody dla szkół – po 1.000 zł dla najlepszej podstawówki, gimnazjum i szkoł...

2 maja w Starostwie

W związku z „majowym weekendem” Starosta Sochaczewski Józef Gołębiowski zdecydował, że w dniu 2 maja 2003 r. dyżury pełnić będą - na ul. 1 Maja 16 – Wydział Organizacyjny przyjmujący wnioski paszportowe (III piętro, pokój nr 55 od godz. 8.oo do 15,oo), a na ul. Ziemowita Wydziały - Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami; Architektury i Budownictwa; Komunikacji i Transportu – w godz. Od 8,oo do 16,oo. Kasa czynna będzie w godzinach od 8,oo do 12,oo. Przepraszam za zmiany w mojej wcześniejszej informacji o pracy w dniu 2 maja.Rzecznik Starostwa Powiatowego Andrzej Wach

Budżet i absolutorium

Dziewiąta sesja Rady Powiatu rozpocznie się 25 kwietnia 2003 r. o godz. 10,oo w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. 1 Maja 16. Głównym tematem będzie dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w roku 2002, wraz ze sprawozdaniami jednostek powiatowych, służb, inspekcji i straży.Przedstawione zostaną opinie Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej, a efektem będzie podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za poprzedni rok.Radni przyjmą także sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta z działalności w roku ubiegłym.Jak zwykle, sesję zakończą sprawozdania z prac Zarządu Powiatu, Prezydium Rady, wnioski i interpelacje radnych. Andrzej Wach

Zapraszamy na X Targi

Już w niedzielę 27 kwietnia o godz. 9,oo na terenie Gospodarstwa Pomocniczego przy popularnym sochaczewskim „Ogrodniku”, czyli Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, rozpoczną się X Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości „SOCHACZEW 2003”. Targi są największym tego rodzaju przedsięwzięciem w powiecie sochaczewskim, dlatego stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania dorobku i oferty handlowej wielotysięcznej rzeszy zwiedzających. Dodatkowym argumentem przemawiającym za udziałem w Targach są wyjątkowo niskie ceny za powierzchnię wystawową (10 zł/mkw.). Organizatorzy targów - Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział Bielice oraz ZS RCKU pragną zainteresować wystawą nie tylko firmy produkujące bezpośrednio na rzecz rolnictwa, czy te&...