starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Aktualności

Komunikat Starostwa Powiatowego w Sochaczewie

Informujemy interesantów korzystających z usług Wydziału Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65, iż od 23 lipca br. włączn...

Ruszają prace przy grobowcu Mułły w Sochaczewie

Murowany relikt, jedyna pozostałość starego cmentarza muzułmańskiego z XIX wieku, znajdujący się na tyłach Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie, w najbliższych miesiącach doczeka się ko...

Aktualne oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie dysponuje ofertami pracy w zawodach       Nauczyciel matematyki Nauczyciel wspomagający Doradca zawodowy Nauczyciel chemii Nauczyciel fizyki Terapeuta zaję...

Powiat sochaczewski wybrał prezydenta

Mieszkańcy powiatu sochaczewskiego również w II turze wyborów prezydenckich, które odbyły się 12 lipca bardzo licznie zagłosowali. Frekwencja w powiecie wyniosła 69,46%. Ponownie najwyższa była w ...

Aktualne oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie na dzień dzisiejszy dysponuje ofertami pracy w zawodach     Nauczyciel matematyki Nauczyciel wspomagający Doradca zawodowy Nauczyciel chemii Nauczyciel fizyki Te...

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygoto...

Ponad 6 mln na powiatowe drogi

Każdy kilometr nowej drogi to powód do radości kierowców. Powiat sochaczewski konsekwentnie realizuje modernizację kolejnych dróg, dzięki profesjonalnemu sięganiu po środki z rządowego Funduszu Dr...

W Garbolewskim nie ma czasu na nudę

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie umożliwia nie tylko swoim uczniom kształcenie w trzech typach szkół – liceum, technikum i szkole branżowej w zawodach, któr...