starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Ponad 33 tys. zł dla DPS Młodzieszyn

16-11-2020 15:56

A A A

Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy dużym zaangażowaniu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie reprezentowanego przez starostę Jolantę Gonta, wicestarostę Tadeusza Głuchowskiego, skarbnik Teresę Pawelak oraz Ireneusza Góralczyka dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, przystąpił do projektu organizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia pt. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki zawartej umowie, Dom Pomocy Społecznej pozyskał fundusze w kwocie 33 400,96zł. z których to zostaną zakupione środki ochrony osobistej, takie jak: maseczki jednorazowe, mini przyłbice czy fartuchy jednorazowe. Zostaną również wypłacone dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek zatrudnionych w placówce, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt. To duże wsparcie dla placówki w dobie panującej pandemii.

DPS

ZOBACZ GALERIE