starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

XIX SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

19-11-2020 12:27

A A A

W czwartek, 26 listopada 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w zdalnym trybie obradowania.

Zachęcam do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Zaprzysiężenie radnego.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

    a)zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

    b)zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020;

    c)uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021;

    d)powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;

    e)wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok obrotowy 2020 i rok obrotowy 2021.

6. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie Andrzej Kierzkowski

ZOBACZ GALERIE