starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Konkurs dziennikarski w zmienionej odsłonie

21-01-2021 09:27

A A A

W minionym roku nie udało się przeprowadzić XVII edycji konkursu dziennikarskiego, organizowanego wspólnie przez Szkołę Podstawową w Budkach Piaseckich i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie. W tym roku szkolnym, mimo trwającej pandemii i związanych z tym ograniczeń oraz utrudnień, pragniemy wznowić konkurs i zaprosić do udziału w nim uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przesyłanie prac będzie możliwe tylko drogą elektroniczną.

 

Organizatorzy konkursu, tj. Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zdają sobie sprawę ze zdalnego nauczania i wynikających z tego utrudnień w codziennej pracy pedagogicznej, stąd też zmieniając lekko zasady konkursu opiekunowie szkolnych gazetek i sami uczniowie w tym roku mogą przesyłać wyjątkowo swe prace e-mailem - tak gazetki szkolne (dwa różne egzemplarze), jak i artykuły (maksymalnie dwa artykuły napisane przez jednego ucznia). Tym samym nie trzeba drukować prac i dostarczać ich organizatorom.

Tematyka gazetek oraz artykułów pozostaje niezmienna – w kręgach szkolnych, lokalnych. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych – szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Termin składania prac upływa 4 maja 2021 r. Adresy e-mail, na które należy wysłać prace znajdują się w regulaminie, a ten dostępny jest na stronie internetowej: www.powiatsochaczew.pl w zakładce KONKURSY. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu br., jednakże organizatorzy poinformują zainteresowanych o tym, jaka forma rozstrzygnięcia konkursu, wręczenia nagród, wyróżnień oraz dyplomów zostanie przyjęta.

Zachęcamy nauczycieli i młodzież do udziału w konkursie. Przypominamy też, iż nie musi być wydawana w szkole gazetka, by uczniowie mogli napisać indywidualnie artykuły i zgłosić je na konkurs.

Czekają jak zawsze ciekawe nagrody dla zespołów redakcyjnych, indywidualnie nagrodzonych uczniów a także opiekunów szkolnych gazetek. Dodatkowo najciekawsze artykuły zostaną opublikowane na łamach dwutygodnika „tusochaczew.pl”. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje starosta sochaczewski Jolanta Gonta, zaś patronat medialny dwutygodnik „tusochaczew.pl” oraz portal internetowy o tej samej nazwie.

Więcej informacji w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 46 864 18 30 - A. Syperek (Starostwo Powiatowe w Sochaczewie), 696 233 058 - A. Mijakowska  (Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich).

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE