starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Konkurs na Dyrektora szpitala ogłoszony

26-01-2021 14:26

A A A

Zarząd Powiatu w Sochaczewie ogłosił właśnie konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Zainteresowani kandydaci mogą składać swoje oferty w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2021 roku do godz. 18.00. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca zamieszkania, adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7” należy składać osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa, dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa, powołana przez Radę Powiatu na sesji, 26 listopada ubiegłego roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE