starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

XXI SESJA RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

04-02-2021 10:01

A A A

W środę, 10 lutego 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w zdalnym trybie obradowania.

Zachęcam do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Sochaczewskiego http://www.powiatsochaczew.pl lub na profilu Facebook Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021;

c) zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sochaczewie;

d) zmian w składach osobowych stałych Komisji  Rady Powiatu, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących;

e) delegowania Radnych Powiatu Sochaczewskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez Starostę Sochaczewskiego;

f) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2021-2025.

5. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.

6. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Sochaczewskiego za rok 2020.

7. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu w 2020 roku.

8. Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2021 rok.

9. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie Andrzej Kierzkowski

 

ZOBACZ GALERIE