starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

XV Powiatowa Edycja Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

15-02-2021 13:29

A A A

Lokalny Komitet Organizacyjny Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,8 Wspaniałych” wraz ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie oraz samorządami gminnymi z powiatu sochaczewskiego zapraszają do zgłaszania wyróżniających się wolontariuszy do XV Sochaczewskiej Edycji Konkursu ,,8 Wspaniałych”.

Zgłoszenia przyjmowane są w kategoriach:

-indywidualnej (na formularzu do zgłoszenia indywidualnego),

-grupowej (na formularzu do zgłoszenia grupy).

Kandydaci mogą dostarczać formularze zgłoszeniowe:

na adres mailowy: osmiu.wspanialych.sochaczew@gmail.com (Scan dokumentów powinien znajdować się w jednym pliku).

– osobiście (do pokoju pedagoga szkolnego) lub drogą pocztową na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (Szkoła ,,80”), ul. Józefa Piłsudskiego 51, 96-500 Sochaczew z dopiskiem: Konkurs „Ośmiu Wspaniałych”.

–Zgłoszenia należy składać do 5 marca 2021 r.

Ważne! Wymagane jest, żeby wszystkie zgłoszenia (papierowe i elektroniczne) zawierały podpisy pod oświadczeniami na końcu karty zgłoszeniowej. Zgłoszenia bez podpisów pod oświadczeniami nie będą rozpatrywane.

Przesłuchania do powiatowego etapu konkursu odbędą się w terminie najpóźniej do 16. marca 2021 roku, w formie dostosowanej do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres e-mail osmiu.wspanialych.sochaczew@gmail.com

Lokalny Komitet Organizacyjny

ZOBACZ GALERIE