starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Środki do dezynfekcji dla powiatu

26-02-2021 15:35

A A A

Duża partia płynu do dezynfekcji z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii koronawirusa, znów trafiła do gmin i instytucji z terenu powiatu sochaczewskiego. Środki te zostały przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego i pochodziły z Agencji Rezerw Materiałowych. To już kolejna transza, którą za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przekazał dla samorządów z naszego terenu - rząd.  Wcześniej płyny trafiły m.in. do żłobków, przedszkoli publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Do wszystkich gmin z terenu powiatu sochaczewskiego, zgodnie ze zgłoszonym przez nie wcześniej do Starostwa zapotrzebowaniem trafiło ok 6,5 tys. litrów płynu dezynfekującego. Środki otrzymały również takie placówki, jak m.in. Zespół Szkół Specjalnych w Erminowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku" w Załuskowie, Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza.

Transzę płynów dezynfekujących z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale, 18 lutego dostarczyli żołnierze z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rozdysponowaniem środków, które nastąpiło w dniach 22-24 lutego zajmował się Wydział Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE