starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

29-03-2021 13:24

A A A

Poniżej publikujemy Decyzję nr 95/P/2021 Wojewody Mazowieckiego, w której stwierdza się nabycie przez powiat sochaczewski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę powiatową relacji „Marysinek-Skotniki-Strugi” (obecnie relacji „Marysinek-Gradów-Jeżówka-Skotniki-Strugi) nr 38122 (obecnie nr 3828W) położonego w obrębie Wyczółki, jednostka ewidencyjna Sochaczew – Gmina……

Pełna treść Decyzji poniżej.

Decyzja Wojewody

ZOBACZ GALERIE