starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Przypominamy o trwającym konkursie dziennikarskim

31-03-2021 09:34

A A A

Wraz z początkiem nowego roku ogłosiliśmy konkurs dziennikarski „Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem w epoce informacji”. W minionym roku, w związku z pandemią nie udało się przeprowadzić XVII jego edycji. Mamy nadzieję, że w lekko zmienionej formule uda się tym razem go rozstrzygnąć. Na prace czekamy do 4 maja br.

 

Organizatorem konkursu, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego a także gmin: Kampinos oraz Błonie jest Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich i Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

W tym roku szkolnym, mimo trwającej pandemii i związanych z tym ograniczeń zachęcamy do udziału w nim wszystkich uczniów lubiących dziennikarstwo i czujących swobodę w pisaniu. Przesyłanie prac jest możliwe tylko drogą elektroniczną.

Organizatorzy zdają sobie sprawę ze zdalnego nauczania i wynikających z tego utrudnień w codziennej pracy pedagogicznej, stąd też zmieniając lekko zasady konkursu opiekunowie szkolnych gazetek i sami uczniowie w tym roku mogą przesyłać wyjątkowo swe prace e-mailem, zarówno gazetki szkolne (dwa różne egzemplarze), jak i artykuły (maksymalnie dwa artykuły napisane przez jednego ucznia). Tym samym nie trzeba drukować prac i dostarczać ich osobiście organizatorom.

Tematyka gazetek oraz artykułów pozostaje niezmienna – poruszamy się w kręgach szkolnych, lokalnych. Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych – szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Termin składania prac upływa 4 maja 2021 r. Adresy e-mail, na które należy wysłać prace znajdują się w regulaminie, a ten dostępny jest na stronie internetowej: www.powiatsochaczew.pl w zakładce KONKURSY. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu br., jednakże organizatorzy poinformują zainteresowanych o tym, jaka zostanie przyjęta forma rozstrzygnięcia konkursu, wręczenia nagród oraz dyplomów.

Zachęcamy nauczycieli i młodzież do udziału w konkursie. Przypominamy też, iż nie musi być wydawana w szkole gazetka, by uczniowie mogli napisać indywidualnie artykuły i zgłosić je na konkurs.

Czekają jak zawsze ciekawe nagrody dla zespołów redakcyjnych, indywidualnie nagrodzonych uczniów a także opiekunów szkolnych gazetek. Dodatkowo najciekawsze artykuły zostaną opublikowane na łamach dwutygodnika „tusochaczew.pl”. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje starosta sochaczewski Jolanta Gonta, zaś patronat medialny dwutygodnik „tusochaczew.pl” oraz portal internetowy o tej samej nazwie.

Więcej informacji w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 46 864 18 30 - A. Syperek (Starostwo Powiatowe), 696 233 058 - A. Mijakowska  (Szkoła Podstawowa w Budkach Piaseckich).

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

ZOBACZ GALERIE