starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Ustalono zadania ze środków PFRON

01-04-2021 09:32

A A A

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 942 010 zł przekazane powiatowi sochaczewskiemu do wykorzystania w roku 2021, decyzją Rady Powiatu w Sochaczewie zostały rozdysponowane na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uchwałę podjęto podczas ostatnie sesji – w środę, 31 marca br.

Przyznane na rok 2021 środki, w stosunku do roku ubiegłego są zwiększone o 262 824 zł w tym o 60 000 zł na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej. Projekt podziału środków przygotowano w oparciu o liczbę złożonych wniosków i najpilniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych.

Zdecydowano, iż  kwota 1 084 800 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej, 280 000 zł na dopłatę do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przeznaczono 180 000 zł. W związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych na zaopatrzenie ich w sprzęt rehabilitacyjny przyznano 20 000 zł.  Środki w wysokości 370 757 zł zasilą zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Dla organizacji, stowarzyszeń i osób prawnych na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przyznano 6 453 zł.

Uchwała został także przyjęta przez Powiatową Społeczną Radę d/s Osób Niepełnosprawnych.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

ZOBACZ GALERIE