starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Przypominamy, jeszcze tylko do 30 kwietnia można składać pracę w konkursie: TwórCzyStwór - Wyraź swoje emocje kreatywnie

27-04-2021 11:13

A A A

Poradnia Psychologiczno-Pedagogicza w Sochaczewie we współpracy ze Starostwem Powiatowym ogłasza konkurs plastyczny pn. „TwórCzyStwór - wyraź swoje emocje kreatywnie". Prace trzeba dostarczyć do 30 kwietnia br. do siedziby organizatora. Ogłoszenie wyników z końcem maja.

Konkurs polega na wykonaniu dowolną techniką plastyczną (np. malarstwo, rysunek, grafika, techniki mieszane) pracy w formacie A4, która będzie obrazować emocje oraz uczucia.

Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu sochaczewskiego.

Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych: dzieci z oddziałów przedszkolnych, dzieci z klas I - III szkoły podstawowej, dzieci z klas IV- VIII szkoły podstawowej,

uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Jury, przy ocenie prac, weźmie pod uwagę m.in. czytelność przekazu, oryginalność pomysłu. Premiowany będzie fakt w jakim stopniu treść pracy oddaje tematykę konkursu a także twórczy przekaz, walory artystyczne i estetyka wykonania. Prace należy dostarczać osobiście bądź drogą pocztową, w terminie do 30 kwietnia br. do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej w Sochaczewie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 51 z dopiskiem Powiatowy Konkurs Plastyczny „TwórCzyStwór – wyraź kreatywnie swoje emocje”. O miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

Regulamin i konieczne do wypełnienia oraz dostarczenia z pracą załączniki są dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Konkursy.

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

ZOBACZ GALERIE