starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Unieważnienie konkursu ofert dla NGO

27-04-2021 09:00

A A A

Poniżej prezentujemy pełną treść uchwały nr 170/2021 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Powiatu Sochaczewskiego w 2021 roku w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniemCOVID-19 na terenie Powiatu sochaczewskiego w formie wsparcia realizacji zadania.

Pełna treść uchwały poniżej.

Uchwała Zarządu Powiatu - kliknij tu

 

 

ZOBACZ GALERIE