starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Ogłoszenie na stanowisko dyrektora wydziału

29-04-2021 10:06

A A A

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko Dyrektora nowo tworzonego Wydziału Inwestycji, Mienia i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie jest już dostępne na stronie BIP-u urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Wymagania niezbędne warunkujące dopuszczenie udziału w naborze to wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo oraz co najmniej 5-letni staż pracy.

Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska to przede wszystkim biegła znajomość zagadnień prawa budowlanego, realizacji inwestycji i zamówień publicznych, umiejętność samodzielnego prowadzenia procesu inwestycyjnego, umiejętność sporządzania kosztorysów oraz ich weryfikacji. Ponadto, należy mieć obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, mieć nieposzlakowaną opinię, być niekaranym a stan zdrowia powinien pozwalać na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na tym stanowisku, zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora ww. wydziału, warunki pracy oraz wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć w treści ogłoszenia, które zostało zamieszczone na BIP-ie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – w zakładce Tablica ogłoszeń - http://www.sochaczew-powiat.bip.org.pl/pliki/sochaczewpowiat/konkurs_-_dyrektor_inwestycje.pdf

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do 7 maja br. w godzinach pracy urzędu, w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 lub przesłać pocztą na adres Starostwa.

ZOBACZ GALERIE