starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Zagraniczne wyjazdy Garbolewskiego - tu be continued

06-05-2021 10:14

A A A

ZS CKP w Sochaczewie, dzięki staraniom dyrektor Julii Jakubowskiej i wicedyrektor Anny Majcher, przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, otrzymał Akredytację na lata 2021 - 2027 w programie Nowy Erasmus.

Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych przedsięwzięć, wpisujących się w rozwój szkoły. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o akredytację, która jest działaniem mającym na celu wprowadzenie beneficjentów do wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej i ułatwiającym ten proces. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele Garbolewskiego liczyli na otrzymanie Akredytacji, tym bardziej że panie: dyrektor i wicedyrektor mają już doświadczenie z poprzedniej edycji Programu Erasmus +. Warto wspomnieć, że wówczas ich wniosek o zakwalifikowanie ZS CKP do udziału w projekcie „Europejskie Praktyki” w ramach programu Erasmus+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, uplasował się na 24 pozycji wśród 1400 szkół, starających się o uczestniczenie w programie, uzyskując 100 punktów na 100 możliwych.

Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na kolejne lata, ale tak zmodyfikowana, żeby mogły skorzystać osoby z mniejszymi szansami (np. osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej, społecznej, cierpiące na różne schorzenia, dyskryminowane ze względu na pochodzenie). Program ma stwarzać możliwości rozwoju dla każdego ucznia, pracownika pedagogicznego, kadry kształcenia i szkolenia zawodowego, zarówno w poszerzaniu kompetencji kluczowych, jak i indywidualnego rozwoju dzięki formom uczenia się poza formalnego i nieformalnego.

Otrzymanie Akredytacji było dla ZS CKP bardzo ważne, ponieważ dzięki niej, placówka uzyskała nie tylko gwarancję udziału w programie przez kolejnych 7 lat, ale także uproszczony dostęp do otrzymywania regularnego dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach tego programu, czyli upraszczając: szkoła ma zagwarantowane wyjazdy do krajów Unii Europejskiej w latach 2021-2027 dla zainteresowanej, podnoszeniem swych kompetencji, młodzieży i kadry pedagogicznej. Podczas zagranicznego pobytu uczniowie szlifują zawodowe umiejętności i znajomość języka angielskiego, poznają kulturę, zabytki i zwyczaje kraju goszczącego. Mają okazję ćwiczyć kompetencje miękkie, uczyć się współpracy, wspólnego rozwiązywania problemów, dzielenia się i przekazywania wiedzy, ale także współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji. Bez wątpienia te umiejętności przydają się nie tylko w szkole, ale też w codziennym życiu. Ideą, która przyświeca projektom jest zasada, że człowiek uczy się przez całe życie. I to przekonanie, oprócz wspomnianych wcześniej umiejętności, powinni wynieść uczestnicy programu i ustanowić jako motto dla siebie na dalsze lata.

W ramach uzyskanej Akredytacji ZS CKP złoży pierwszy wniosek o nowy wyjazd projektowy do jednego z krajów EU jeszcze w tym miesiącu. Zanim placówka zacznie korzystać z nowych możliwości, młodzież i nauczycieli czekają jeszcze 2 wyjazdy (majowy i październikowy) na zasadach Programu Erasmus+ II edycja (są one finansowanie ze środków PO WER, stąd też można spotkać się z nazwą POWERVET dla tej mobilności). 30 uczniów z Technikum i 20 z Liceum Ogólnokształcącego (przełożony z października 2020 wyjazd w ramach programu PO WER) razem z 7 nauczycielami już 31 maja wyjedzie na 2 tygodnie do Grecji. Uczestnikom życzę wspaniałego pobytu, połączonego z nabywaniem wiedzy i umiejętności, a beneficjentom wyjazdu październikowego przypominam o szlifowaniu języka angielskiego.

M.SZ.                                   ZOBACZ GALERIE