starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Stwórz prezentację multimedialną o Mazowszu

07-05-2021 09:51

A A A

„Piękno naszej Ojczyzny – Mazowsze” – to tytuł konkursu na prezentację multimedialną, organizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” w Załuskowie. Termin nadsyłania prac mija niebawem, bo 20 maja a sam konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych – klas V-VIII oraz szkół ponadpodstawowych – z terenu powiatu sochaczewskiego.

 

Pełny regulamin wraz z niezbędnymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.powiatoschaczew.pl w zakładce KONKURSY. Partnerem i fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie.

Organizatorzy poprzez konkurs chcą propagować aktywny, bezpieczny wypoczynek i uprawianie lokalnej turystyki a także pogłębić wiedzę oraz zmotywować uczniów do poznawania piękna walorów miejsca, w którym żyjemy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy za pomocą programu Microsoft Power Point. Każdy uczestnik może zgłosić jedną prezentację przedstawiającą opis najciekawszych zdaniem autora pod względem turystycznym walorów przyrodniczych, krajobrazowych lub kulturalnych Mazowsza. Prezentacja powinna zawierać od 10 do 20 slajdów. Na pierwszym należy zamieścić napis z nazwą konkursu, imię i nazwisko autora pracy oraz nazwę szkoły. Ostatni slajd musi zawierać bibliografię (źródła, z których korzystano przy tworzeniu prezentacji, w tym również strony internetowe).

Powołana przez organizatora komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę m.in. następujące kryteria: estetykę, zawartość prezentacji, grafikę i szatę graficzną, efekt wizualny a także przejrzystość i techniczną poprawność wykonania.

Należy jednocześnie pamiętać, iż zgodnie z regulaminem nadesłane prace muszą być własnego autorstwa, nigdy wcześniej niepublikowane oraz nie przedstawiane na innych konkursach.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku czerwca br. Na zwycięzców czekają nagrody oraz dyplomy.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

ZOBACZ GALERIE