starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

2 lata współpracy Garbolewskiego i Wojskowej Akademii Technicznej

25-11-2021 09:30

A A A

26 listopada 2019 roku zostało podpisane w Warszawie porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. W ramach zawartego porozumienia WAT zadeklarował m.in. objęcie ZS CKP patronatem naukowym, prowadzenie przez nauczycieli akademickich zajęć pokazowych w szkole, współorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularnonaukowym dla uczniów oraz zapraszanie uczniów klas maturalnych do udziału w pracach uczelnianych kół naukowych.  Niestety, pandemia COVID-19 i związany z nią lockdown spowodowały, że aktywna współpraca musiała ulec na pewien czas modyfikacjom, choć nie została całkowicie zawieszona. WAT umożliwił zainteresowanym uczniom udział w zajęciach zdalnych i konkursach, organizowanych przez uczelnię. W bieżącym roku szkolnym ZS CKP poczynił starania, żeby współpraca mogła być kontynuowana w większym zakresie, choć oczywiście musi się odbywać w nowych standardach. Zajęcia i spotkania, zamiast odbywać się w realu w szkolnych klasopracowniach, zostają przeniesione do świata wirtualnego. Pierwsze wykłady w tej nowej formule zostały przeprowadzone, z inicjatywy nauczycielek M. Buczek i A. Bargieł, 9 i 19 listopada 2021 roku. Uczniowie z klas drugich, trzecich i czwartych technikum, kształcący się w zawodzie technik budownictwa wzięli udział w wykładzie „Budownictwo betonowe w ujęciu praktycznym, czyli co robi inżynier w pracy”, zaprezentowanym przez panią mgr inż. Marlenę Niedziałek – asystenta dydaktycznego z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Katedry Budownictwa Ogólnego i Infrastruktury Wojskowej, a uczniowie klasy 1et i 1bt pogłębiali swą wiedzę chemiczną na wykładzie „Pierwiastki chemiczne wokół nas” wygłoszonym przez pana dr inż. Marcina Harę z Zakładu Materiałów Wybuchowych. Taka forma zajęć spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chłonęli wiedzę, wykraczającą w znacznym stopniu poza podstawę programową dla szkoły ponadpodstawowej i nawet robili notatki, które zamierzają wykorzystać na lekcjach przedmiotowych.

M.Sz.

Zdjęcia: Szkolne Koło Fotograficzne

 

ZOBACZ GALERIE