starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Podsumowano sytuację na rynku pracy

30-12-2021 14:00

A A A

W czwartek, 30 grudnia odbyło się podsumowujące 2021 rok,  posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, któremu przewodził wicestarosta Tadeusz Głuchowski. Pozytywnie zaopiniowano m.in. podział środków Funduszu Pracy na rok 2022, zapoznano się sytuacją na rynku pracy w powiecie sochaczewskim. Stopa bezrobocia u nas jest najniższa od lat i wynosi jedynie 3,8%.

Rada przeanalizowała i podsumowała wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych, przyznawanych decyzjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którymi w roku 2021 dysponował PUP w Sochaczewie. Członkowie Powiatowej Rady Rynku wysłuchali m.in. propozycji podziału środków z Funduszu Pracy na rok 2022, które omówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Marlena Dębicka. Powiatowy Urząd Pracy w nadchodzącym roku 2022, otrzyma na różne formy aktywizacji blisko 4 mln zł z Funduszu Pracy oraz ponad 2,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. W sumie w przyszłym roku rozdysponowana zostanie kwota ok. 6,7 mln zł. Podział ten został  pozytywnie zaopiniowany, podobnie jak propozycja podziału związana z zadaniami fakultatywnymi.

Według stanu na 30 listopada 2021r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie wyniosła  1 331 osób, w tym 675 kobiet. W porównaniu do miesiąca poprzedniego liczba bezrobotnych zwiększyła się o 10 osób. W listopadzie do rejestracji przystąpiły 231 osób, z ewidencji wyłączono 221 bezrobotnych. W omawianym okresie urząd dysponował 742 ofertami pracy. Stopa bezrobocia w omawianym okresie wynosiła w powiecie sochaczewskim 3,8%, w tym samym czasie w województwie mazowieckim było to 4,6% zaś w skali kraju 5,4%.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała, że zakończyły się w tym roku nabory na wszystkie formy pomocy osobom bezrobotnym. W sumie w mijającym roku m.in.  238 osób zostało skierowanych przez PUP na staże,  14 osób bezrobotnych odbyło szkolenia, dwóm osobom sfinansowano studia podyplomowe, 51 osobom przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 2 pracodawcom zostały przyznane środki na stworzenie stanowisk pracy dla dwóch pracowników.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

 

ZOBACZ GALERIE