starostwo powiatowe w sochaczewie
filtr graficzny dla strony powiat sochaczew
Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Harmonogram pracy Rady Powiatu w Sochaczewie na rok 2022

31-12-2021 09:42

A A A

Celem usprawnienia działań w 2022 roku powiatowi radni przyjęli harmonogram pracy Rady Powiatu. Harmonogram z podziałem na cztery kwartały został zatwierdzony przez Radę Powiatu w Sochaczewie podczas sesji w dniu 28 grudnia 2021 roku. Oto jak się przedstawia:

 

I KWARTAŁ

 1. Uchwalenie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Zatwierdzenie planu podziału środków PFRON na 2022 rok.
 3. Informacja o sytuacji na rynku pracy za 2021 rok.
 4. Sprawozdanie Starosty Sochaczewskiego z działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku” w roku

2021.

 1. Przedstawienie informacji nt. zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli

i porządku.

 1. Przedstawienie sprawozdania za rok 2021 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat

Sochaczewski.

 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami

pozarządowymi za rok 2021.

 

II KWARTAŁ

 1. Uchwalenie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Przedstawienie raportu o stanie Powiatu Sochaczewskiego w 2021 roku.
 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok i udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.
 4. Informacja na temat działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.
 5. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu.
 6. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu szpitala powiatowego i lecznictwa specjalistycznego.
 7. Zatwierdzenie bilansu ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za 2021 rok.
 8. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu placówek opieki społecznej prowadzonych przez powiat

sochaczewski.

 1. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Sochaczewskim w roku 2021.

 

III KWARTAŁ

 1. Uchwalenie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.
 3. Sprawozdanie z działalności PUP za I półrocze 2022 roku.

 

IV KWARTAŁ

 1. Uchwalenie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 2. Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny

 2021/2022.

 1. Uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.
 2. Przedstawienie informacji Zarządu o realizacji uchwał Rady Powiatu.
 3. Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2023 roku.
 4. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 5. Uchwalenie budżetu powiatu na 2023 rok.

 

ZOBACZ GALERIE