starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Teraz wakacje

11-07-2006 10:02

A A A

Prawie 4.200 uczniów powiatowych szkół średnich ma zasłużone (dla ogromnej, miejmy nadzieję, większości) wakacje. Nowy rok szkolny rozpoczyna się dopiero czwartego września. Nie ma jeszcze co prawda analizy tegorocznych świadectw, ale już wiadomo, że w liceach ogólnokształcących wakacje rozpoczęło 1.469 uczniów, w liceach profilowanych 602, w technikach i szkołach zawodowych 1.774, w gimnazjach 309 i szkołach podstawowych prowadzonych przez powiat 33.
W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego wolne do września ma 1.101 uczniów, w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – 942, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina – 758, w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza – 639, w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie – 563, w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita – 97, w Liceum Profilowanym w Iłowie – 30 i w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Załuskowie 57.
Pozostaje tylko życzyć tym, którzy jeszcze przed końcem wakacji zmierzą się z komisjami poprawkowymi, aby od września spotkali się z tymi samymi koleżankami i kolegami.
Andrzej Wach