starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

24 mianowanych

26-07-2006 13:02

A A A

Aż trzy dni – 3, 5 i 10 lipca trwały egzaminy na nauczycieli mianowanych z placówek oświatowych podległych powiatowi. W sumie awanse zawodowe zdobyło 24 nauczycieli ze wszystkich szkół i placówek. Najwięcej, bo pięcioro kandydatów reprezentowało Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – Justyna Stępińska – historia, Marcin Stachlewski – teologia, Ewa Orlikowska i Walentyna Nowosad – język angielski oraz Artur Muchorowski – język niemiecki.
Po cztery osoby były z Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ziemowita (Anna Gajewska – gimnastyka korekcyjna, Iwona Głowiesa – praca z dziećmi upośledzonymi, Agnieszka Szlacheta – przyroda, Dominik Kujawa – historia i technika) oraz Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza – Magdalena Antoniak (język polski), Anna Ulicka (pedagog), Renata Leśniewska – Skoneczna (przedmioty zawodowe) i Konrad Czubacki (język angielski).
Nauczycielami mianowanymi zostali także - z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Załuskowie - Izabela Szczechowicz – Kasza i Adam Wylot – wychowawcy, Tomasz Przewoźny – matematyka; z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina - Katarzyna Najdzik – Stępień (pedagog), Dorota Siedlarek i Małgorzata Stefańska (język angielski); z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego Katarzyna Krystecka (język angielski) i ks. Paweł Pietrzak (teologia) oraz Katarzyna Wiśniewska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (psycholog), Dariusz Tymiński z Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie (język angielski) i Anna Frankowska z Domu Dziecka w Giżycach (wychowawca).
Wszystkim należy pogratulować awansu zawodowego, który zgodnie z Kartą Nauczyciela wiąże się także z podwyżką uposażenia.
Ekspertami z poszczególnych przedmiotów w komisjach egzaminacyjnych byli Monika Błażejewska, Adam Radożycki, Dorota Gulbas, Marek Stefański, Gabriela Gajewska., Elżbieta Kazimierska, Tomasz Daczko, Jadwiga Giro i Agnieszka Szymańska.
Andrzej Wach