starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Paszporty w nowym wydaniu

26-07-2006 13:05

A A A

Jak poinformował dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Andrzej Skupiński, 29 czerwca w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli powiatów podwarszawskich z dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji Urzędu Mazowieckiego Mirosławą Hellich. Tematem spotkania były sprawy związane z nową procedurą przyjmowania wniosków dotyczących nowych paszportów biometrycznych. Paszporty te to wymóg obowiązujący od tego roku wszystkie kraje Unii. Nowością i podstawową zmianą w paszporcie będą tzw. dane biometryczne, obejmujące m.in. inny system i wygląd zdjęcia, owal twarzy, zdjęcie tęczówki oka oraz odciśnięte linie papilarne. Podobno ma to ułatwić wjazd do krajów, które mają duże obawy przed atakami terrorystycznymi, np. USA czy Kanada.
Ponieważ wymaga to dodatkowej techniki, planowane jest na razie otwarcie biur w miastach wojewódzkich. Dlatego odbierać paszporty w biurze sochaczewskim będzie można tylko do 25 sierpnia. Także do 25 sierpnia można składać wnioski paszportowe jeszcze w starym wydaniu. Od 28 zarówno nowe, jak i stare, zaległe paszporty będzie można odebrać tylko w Warszawie, która obsługiwać będzie całe województwo. Można sobie wyobrazić, co się tam będzie działo.
Do nowych paszportów potrzebne będą inne niż dotychczas zdjęcia, robione tylko przez specjalnie do tego celu przygotowanych fotografów.
Docelowo, po interwencji Związku Powiatów Polskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji obiecało, że w sierpniu uruchomionych zostanie ok. 50 punktów (głównie w miastach będących siedzibami byłych województw), a do końca roku powstaną punkty w kolejnych miastach – na wniosek zainteresowanych starostów i prezydentów, po akceptacji właściwego wojewody. Związane to będzie jednak z możliwością zapewnienia przez ministra odpowiedniego zaplecza technicznego.
Zdaniem starosty Józefa Gołębiowskiego, likwidacja biur paszportowych w powiatach oznaczać może ograniczenie obywatelom dostępności do tych usług i narażenie ich na ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem paszportu. W tej sytuacji urzędnicy wybrali sposób chyba najgorszy i najbardziej dokuczliwy dla obywateli. Osiem lat temu, gdy po utworzeniu powiatów przyjęto rozwiązanie przekazania do nich biur paszportowych, powiaty zgodziły się na nie, często przy tym ponosząc koszty, nierefundowane przez wojewodę. Wygoda mieszkańców miała tu jednak znaczenie zasadnicze. Do dzisiaj nasze stanowisko w tej kwestii się nie zmieniło. Do starostwa jest stosunkowo blisko, ale do województwa już znacznie dalej. W powiecie sochaczewskim w roku 2003 wydano 3.119 paszportów, w 2004 - 1.804, w 2005 – 1.783, do maja tego roku 2006 – 687. Jeżeli policzymy koszty dojazdów, zwolnień z pracy tych tysięcy osób, kilometrowych (jak przed ośmiu laty) kolejek w warszawskich biurach, to wyjdzie nam horrendalna liczba straconych godzin, pieniędzy i nerwów.
Andrzej Wach