starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Sześć lat szkolnych inwestycji

26-07-2006 13:12

A A A

Przy okazji informacji o funkcjonowaniu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wicestarosta Stefan Grefkowicz zapoznał na ostatniej sesji powiatowych radnych z zestawieniem wykonanych robót budowlano – montażowych we wszystkich powiatowych placówkach oświatowych. W trakcie dwóch kadencji wydano na ten cel z pieniędzy powiatu ponad 8 milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. Najwięcej zainwestowano w Zespół Szkół Rolniczych w Teresinie – na budowę sali gimnastycznej i modernizację kotłowni olejowej wydano 2.480 tys. zł. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego za 1.791 tysięcy zbudowano kotłownie olejową i wyremontowano instalacje centralnego ogrzewania, wymieniono stolarkę okienną i docieplono ściany w budynku głównym, łącznikach i sali gimnastycznej. Zespół Szkół RCKU kontynuował budowę i dostawę wyposażenia sali gimnastycznej, zbudowano kotłownie olejopwei i wymieniono instalacje c.o., wyremontowano łazienki w budynku internatu męskiego, utwardzono miejsca parkingowe przy sali gimnastycznej, przebudowano zasilanie energetyczne i rozebrano starą kotłownię miałową. Ogólnie prace te kosztowały 1.342 tys. złotych. Nie wliczono w nie, o co pytali radni, pieniędzy wydanych na adaptację budynku starego internatu dla potrzeb starostwa. Jak twierdził Stefan Grefkowicz, pomysł ten był bardzo efektywny, gdyż wysokie koszty opłat za wynajmowane pomieszczenia w Urzędzie Miasta zaczynają się już zwracać.
Kolejną dużą inwestycją powiatu była modernizacja budynku internatu oraz wymiana kotłowni węglowej na olejową w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Załuskowie. Prace te pochłonęły 1.152 tysiące złotych.
Za 686 tys. zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. F Chopina wymieniono stropodach, stolarkę okienną, docieplono i pomalowano ściany, wymieniono instalację c.o. i parkiet w starej sali gimnastycznej. Zbudowano kotłownie olejową, wymieniono instalację c.o., wykonano remont dachu na części wysokiej budynku dydaktycznego oraz wymianę pokrycia dachowego budynku głównego.
Zespół Szkół im. J. Iwaszkiewicza od kilku lat szykowany był do generalnej rozbudowy. Trzy lata temu przygotowana została koncepcja generalnie nowego kompleksu szkolnego, za ok. 10 milionów złotych. Dlatego rezygnowano z kolejnych remontów i napraw. Jednak ponieważ unijny wniosek złożony w Warszawie przepadł, zdecydowano przeznaczyć pieniądze na wymianę stolarki okiennej i pokrycia dachowego z ociepleniem stropu w budynku przy ul. Chopina oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego do budynku przy ul. Chodakowskiej. Wraz z wcześniejszą budową zasilania energetycznego do budynku z salą ćwiczeń suma robót wyniosła 385 tysięcy złotych.
W Zespole Szkół Specjalnych za 315 tysięcy przebudowano kotłownię węglową na olejową, wymieniono instalację c.o., wymieniono stolarkę okienną i wyremontowano pomieszczenia po pożarze.
Do sumy ponad 8 milionów złotych należałoby doliczyć trudny do wyliczenia (egzystuje bowiem razem z Powiatowym Urzędem Pracy) koszt nowych pomieszczeń Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej przy ul. Kusocińskiego, jako także placówki oświatowo – rehabilitacyjnej.
Andrzej Wach