starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Szkoły zajęte

26-07-2006 13:14

A A A

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego o utworzenie jeszcze jednej pierwszej klasy ekonomicznej w technikum, w miejsce planowanej klasy Technikum Hodowli Koni, do której zgłosiło się tylko 8 chętnych. Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Marek Fergiński przedstawił 29 czerwca symulację naboru do powiatowego gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Do gimnazjum na 59 miejsc zgłosiło się 120 chętnych. Kwalifikowani byli uczniowie, którzy na egzaminie i z ocen na świadectwie uzyskali co najmniej 67 punktów.
Ponad 95 proc. uczniów, którzy złożyli swoje kandydatury do szkół średnich, znajdzie miejsce w szkołach, które wybrali. Do zakwalifikowania pozostało 62 uczniów. Trafią na miejsca, które w szkołach pozostały jeszcze wolne, a których listę otrzymają.
W tym roku małe zainteresowanie odnotowały między innymi licea w Iłowie (Liceum Ogólnokształcące – 0 i Liceum Profilowane 6 chętnych), hodowla koni w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 8, LP w Zespole Szkół w Teresinie – 11, ZSZ w Teresinie – 14, ZSZ Chodaków – 16, LO CKP – 18 chętnych. Dlatego Zarząd zatwierdził propozycje zespołu koordynującego nabór w roku 2006, aby zrezygnować z utworzenia klas pierwszych w Technikum Hodowli Koni w ZS RCKU oraz Liceum Profilowanym w Teresinie.
Najwięcej chętnych natomiast wybrało jako szkołę pierwszego wyboru kierunki – w LO ZS RCKU - język polski i historia (333 kandydatów na 32 miejsca), biologia, geografia (264 na 32), matematyka, informatyka (226 na 32). 209 osób na 32 miejsca starało się do technikum przy CKU na kierunek technik ekonomista. W LO im. F. Chopina na kierunek język polski, historia, angielski na 32 miejsca było 233 kandydatów, język polski, historia, wiedza o świecie – 240 na 32, matematyka, geografia – 221 na 32 miejsca.
Listy przyjętych zostały opublikowane 30 czerwca o godz. 13,oo, zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wolne miejsca które jeszcze pozostały w szkołach, zostały obsadzone od 4 do 7 lipca w rekrutacji uzupełniającej.
Andrzej Wach