starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Warsztaty zamiast gospodarstwa

26-07-2006 13:15

A A A

Do takich wniosków doszli powiatowi radni, którzy na ostatniej sesji zastanawiali nad dalszym funkcjonowaniem Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. Chodziło zwłaszcza o formy dalszej egzystencji szkolnego internatu i Gospodarstwa Pomocniczego. Dyrektor CKU Dariusz Miłkowski, przedstawiając pracę i osiągnięcia szkoły podkreślał fakt pełnego naboru do pierwszych klas liceum i technikum ( po 5) oraz uzupełniającego liceum i technikum dla dorosłych. Jedynym niewypałem okazało się Technikum Hodowli Koni, do którego zgłosiło się tylko 4 chętnych.
Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego przy CKU złożył wniosek o likwidację gospodarstwa, bowiem nie jest ono w stanie nadal się samofinansować. Najpilniejsze koszty to niezapłacony podatek gruntowy, bieżące pensje pracowników, odprawy z tytułu wypowiedzeń i ewentualne 100 tysięcy złotych spłaty dla banku, chyba że bank wyrazi zgodę na umorzenie tego długu. Szkoła natomiast potrzebuje zabezpieczenia zaplecza dydaktycznego.
Dyr. Miłkowski mówił też o konieczności remontu ogrodzenia, wymiany okien, remontu generalnego sali gimnastycznej i podłóg w salach. Pieniądze, za które można by wykonać przynajmniej podstawowe zabezpieczenia, musiały niestety pokryć koszty oleju opałowego.
Wicestarosta Stefan Grefkowicz, który prowadził zespół restrukturyzacyjny, przypomniał przebieg prac. Rozpoczęte jeszcze w 2003 roku kolejne działania zmieniały początkowe ustalenia i założenia przekształceń szkoły. Z początkowych zamiarów budowy całego zaplecza hodowli koni za ponad 500 tys., zł pozostał plan 6. miejscowego hotelu dla koni. Także kolejne zamierzenia – budowa nowej szklarni, klasopracowni AGD, hotelu dla koni, małej stołówki i świetlicy, sali konferencyjnej, zaplecza kuchennego, miejsc noclegowych – to m.in. konieczność likwidacji internatu, który jest aktualnie wykorzystywany w minimalnym stopniu (od 8 do 14 uczniów), a corocznie dopłacać trzeba do niego ponad 150 tysięcy zł. Na likwidację nie zgodził się niestety mazowiecki kurator oświaty, co wywołało sprzeciw Jerzego Krupy. Apelował do kuratora o dołożenie brakujących pieniędzy, skoro tak zależy mu na losie internatu, a które można by od lat przeznaczać na remonty, naprawy i inwestycje. Tańsze byłoby chyba wynajmowanie miejsc w hotelu. Ponieważ jednak na razie brak jest zgody kuratora, brak jest też miejsca na kolejne zamierzenia – AGD, kuchnie itd. W odpowiedzi na pytanie Jana Kopcia dyr. Fergiński odpowiedział też, że po wykonaniu tych wszystkich prac subwencja oświatowa na jednego ucznia i tak nie wzrośnie.
Plany przewróciły kolejne wydarzenia – wniosek burmistrza o nieodpłatne przekazanie terenów gospodarstwa pod trasę północ – południe, zamierzenia firmy planującej wykorzystanie części gruntów na rozpoczęcie na terenie Sochaczewa dystrybucji gazu. Dlatego Zarząd Powiatu przeznaczył na razie na rozpoczęcie inwestycji 40 tys. zł na koński hotel i szklarnię. Przygotowywany jest kolejny wniosek na dofinansowanie termomodernizacji szkoły ze środków Unii Europejskiej. Wniosek z 2004 roku, na bardzo szeroki zakres robót, nie został wówczas niestety przyjęty pozytywnie.
Dyr. Miłkowski nazwał to „metodą małych kroków”, w których pierwszy krok został zrobiony. Wypada mieć nadzieję, że niedługo będą następne.
Andrzej Wach