starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Wydłużyć DPS

26-07-2006 13:16

A A A

Problem podnoszenia standardów w Domach Pomocy Społecznej, który narzuciła samorządom ustawa z 2004 roku, był tematem dyskusji mazowieckich starostów na czerwcowym Konwencie. Zgodnie z ustawą, domy pomocy społecznej, które nie osiągają wymaganych standardów, są obowiązane do opracowania programów naprawczych i ich realizacji do końca 2006 roku. Podobnie jest z sochaczewskim DPS-em, mieszczącym się w zabytkowym, a więc niemożliwym do standaryzacji pałacyku.
Starostowie postanowili zwrócić się z wnioskiem do władz RP o wydłużenie o dwa lata, czyli do końca 2008 roku, terminu realizacji programów naprawczych.
Zwrócili przy tym uwagę na to, że ustawodawca, nakładając na powiaty ten obowiązek, nie zapewnił środków finansowych na jego realizację, co spowodowało, ze duża część z nich nie jest w stanie w tym terminie zrobić to za swoje pieniądze.
Dodatkowo, zmiana systemu kierowania i finansowania bardzo niekorzystnie odbiła się na kondycji domów pomocy społecznej, powodując drastyczny spadek liczby mieszkańców domów, a co za tym idzie, znaczne zmniejszenie dochodów i możliwości finansowania programów naprawczych.
Zapewnienie standardów, w tym w zakresie dostosowania zatrudnienia pracowników zespołów terapeutyczno – opiekuńczych do obowiązujących wskaźników, skutkowało będzie dalszym wzrostem kosztów utrzymania mieszkańca domu, a w konsekwencji dalszym zmniejszaniem liczby wydawanych skierowań i uszczupleniem dochodów.
I koło się zamyka. Niedługo zobaczymy, czy rząd weźmie pod uwagę życzenia mazowieckich (i nie tylko, bo problem jest ogólnopolski) włodarzy, czy nadal zasadą pozostanie przekazywanie obowiązków bez pokrycia finansowego.
Andrzej Wach