starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Gorsza niż 203

01-08-2006 10:29

A A A

To może być ustawa „203 bis”, ale w jeszcze gorszym wydaniu - tak o rządowych propozycjach zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uważa starosta Józef Gołębiowski. Takie samo zdanie wyrażali przedstawiciele samorządu obecni na czerwcowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
W projekcie przyjęty jest jednorazowy 30. procentowy wzrost wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładach opieki zdrowotnej.
Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że rozstrzygnięcie to pomimo, że jednorazowe, stanowi zapowiedź reformy całego systemu wynagradzania w służbie zdrowia. Przewiduje przekazanie ZOZ-om środków odpowiadających 30. procentowemu wzrostowi kosztów pracy, czyli płac razem z wszystkimi ich pochodnymi. Pulę tę dyrektor szpitala musiałby w całości przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń pracowników kierowanego przez siebie zakładu opieki zdrowotnej w 2007 r.
Rząd jednocześnie przewiduje, że wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa, bo do zarezerwowania tych pieniędzy został zobowiązany Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponieważ z pobieżnych obliczeń wynika, że w skali kraju wyniesie to ok. 3,75 miliarda złotych, strona samorządowa nie kryje swego niezadowolenia. Nie tylko z trybu uzgadniania i przyjęcia projektu bez udziału samorządów, ale z faktu, że NFZ, nie mając skąd wziąć tych dodatkowych pieniędzy, będzie zmuszony oszczędzić je w inny sposób. Czy, jeżeli stanie się to kosztem wielkości kontraktów, nie odbije się to znowu na kondycji szpitali i dalszym wzroście ich zadłużenia ? Jak uważa Marek Wójcik ze Związku Powiatów Polskich, nie pierwszy już raz samorząd, często jako najważniejszy pracodawca, jest pomijany przy tworzeniu prawa kształtującego funkcjonowanie sektora ochrony zdrowia.
Starosta Gołębiowski przypomina słynną ustawę 203, która spowodowała olbrzymie skutki finansowe, z którymi do dziś borykają się organy właścicielskie ZOZ-ów, czyli samorządy. Wówczas rozmowy i uzgodnienia w sprawie treści ustawy również odbywały się bez udziału samorządów, a więc bez udziału tych, na których skutki niedofinansowania tej podwyżki spadły, i które za to ponoszą bezpośrednio przed pracownikami odpowiedzialność.
Zastrzeżenia budzi także tymczasowość nowej ustawy, która ma obowiązywać w tylko do 31 grudnia 2007 roku. I co dalej ? Znowu pracownicy będą ściągali dyrekcje do sądów ? Przecież raz naliczone podwyżki trzeba płacić stale, nie tylko jeden rok. System ochrony zdrowia nie wytrzyma drugiego takiego wstrząsu, jakim był wstrząs wywołany ustawą 203 i jej konsekwencjami.
Andrzej Wach