starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Gotówka dla ucznia

01-08-2006 10:30

A A A

Dla 209 uczniów wystarczy pieniędzy w roku szkolnym 2006/2007 na program stypendialny „Matura bez barier…”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa, a przyjęty do realizacji uchwałą Rady Powiatu. Program jest skierowany do uczniów z terenów wiejskich o najniższych dochodach na wyrównanie szans edukacyjnych, przy podjęciu lub kontynuowaniu nauki w szkołach kończących się maturą.
Na ten cel przeznaczono dla uczniów 313.500 zł, po 150 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy w roku, a wydać je będzie można na zakwaterowanie, posiłki, zakup podręczników, dojazd do szkoły, czesne lub inne obligatoryjne szkolne wydatki.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę, posiadają stałe zameldowanie na terenach wiejskich i pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Jak tłumaczył na sesji dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Marek Fergiński, główną zmianą w tegorocznej edycji będzie możliwość wypłacania stypendiów w gotówce, bez, jak dotychczas, konieczności gromadzenia faktur za wcześniejsze zakupy i ich rozliczania. Potrzebne będzie jedynie oświadczenie ucznia o wykorzystaniu stypendium na cele zgodne z regulaminem.
Przyspieszy to wypłaty, które teraz zależne będą jedynie od terminu spływu pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego. Przewodniczący komisji oświaty Jerzy Krupa wyraził uznanie dla prac wydziału, który już po raz piąty sięga po przeznaczone dla uczniów pieniądze unijne. Szkoda tylko, że zgodnie z regulaminem skorzystać z nich mogą tylko osoby z terenów wiejskich. Komisja ustaliła także na 5 proc. w skali roku limit godzin nieusprawiedliwionych, którego przekroczenie spowoduje cofnięcie pieniędzy.
Dużo mniejsze szanse będą mieli niestety studenci ubiegający się o pieniądze w ramach programu „Studia bez barier – program stypendialny na rok akademicki 2006/2007”. W tym roku stypendia otrzymywało 21 studentów, na rok przyszły pieniędzy starczy tylko dla 13. Studenci otrzymywać będą po 200 zł miesięcznie (łącznie 2.000 zł rocznie), a przewidziano na ten cel dwadzieścia sześć tysięcy złotych.
W najbliższym czasie powołana zostanie Powiatowa Komisja Stypendialna, która ustali harmonogram składania wniosków i szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów. Wnioski uczniów w szkołach i studentów w Starostwie będą przyjmowane od września br.
Andrzej Wach