starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Komu mleka

01-08-2006 10:32

A A A

Gdy sejm przyjmie propozycje rządu, do 30 września 2006 r. rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty produkcji mleka z tzw. rezerwy krajowej - zakłada projekt nowelizacji ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ustalony przez Komisję Europejską dla Polski limit 8 miliardów 252 milionów litrów mleka już w ubiegłym roku przekroczony został o 109 milionów litrów, w tym roku symulacje wskazują na przekroczenie o co najmniej 215 milionów litrów. Za każdy litr powyżej limitu rolnikowi grożą określone kary, dlatego uruchomienie wprowadzonej rezerwy ma je złagodzić.
Aby otrzymać dodatkowe kwoty produkcji mleka, rolnicy będą musieli spełnić dwa warunki. Dodatkowe ilości z rezerwy będą przysługiwały tym, którzy zwiększyli sprzedaż mleka o co najmniej 5 ton w stosunku do indywidualnej ilości będącej ich własnością 31 marca 2005 r., a nie otrzymali tych ilości w związku z rozdysponowaniem rezerwy, albo w roku kwotowym 2005/2006 byli właścicielami indywidualnej ilości referencyjnej w wysokości nieprzekraczającej 800 ton.
Zwiększenie tegorocznego limitu produkcji nie zwolni producentów z konsekwencji finansowych za przekroczenia produkcji w roku poprzednim. Agencja Rynku Rolnego szacuje, że w roku kwotowym 2005/06 przekroczenie kwoty mlecznej wyniosło ok. 300 mln kg, tj. przyznany Polsce limit produkcji mleka został przekroczony o 4 proc. Według obecnych szacunków kara za przekroczenia w produkcji mleka wyniesie ok. 52 gr za każdy wyprodukowany „ponadlimitowy” kilogram mleka.
Z drugiej jednak strony, ostatnie katastrofalne susze spowodują na pewno w niektórych regionach spadek produkcji mleka, co odbije się z kolei na stuprocentowym wypełnieniu umów kontraktacyjnych. Najlepsze byłoby zręczne „przerzucenie” limitów pomiędzy producentami tak, aby w skali kraju nikt nie stracił.
Andrzej Wach