starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Na drogi musi starczyć

01-08-2006 10:33

A A A

Ponad milion złotych mógłby dostać dodatkowo powiat sochaczewski na remont, konserwację i inwestycje drogowe już w przyszłym roku, gdyby rząd przyjął wnioski uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów i Marszałków, która odbyła się w Poznaniu.
Jak twierdzi starosta Józef Gołębiowski, zlikwidowanie przed kilku laty subwencji drogowej spowodowało niedobór pieniędzy na utrzymanie dróg.
Dlatego w swoim stanowisku dotyczącym finansowania dróg samorządowcy przyjęli, że nowy system finansowania powiązany powinien być z długością i obciążeniem ruchu sieci dróg zarządzanych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego oraz obiektami inżynieryjnymi i technicznymi zlokalizowanymi w ciągu tych dróg. Dochody samorządów na realizację tych zadań powinny uwzględniać niezbędne koszty utrzymania, a także koniecznych inwestycji, a ich źródłem powinny być zwiększone dochody własne lub subwencja drogowa. Przy podziale dochodów winno się stosować zasady uwzględniające faktyczne nakłady na zarządzanie drogami poszczególnych kategorii, a nie tak jak to miało miejsce wcześniej, z preferencją dla dróg wyższych kategorii.
Sam Krajowy Fundusz Drogowy (nie licząc udziałów samorządów w podatkach pośrednich i bezpośrednich) liczy ponad 4,55 miliarda złotych. Jeżeli przyjmiemy, że dróg krajowych mamy w kraju 18.368 km, wojewódzkich 28.444 km, powiatowych 128.870 i gminnych – 203.773 km, to przy wykorzystaniu danych generalnego pomiaru ruchu i współczynnika standardu kategorii drogi wyliczona średnia kwota na 1 km utrzymania wyniosłaby dla drogi krajowej 183.994 zł, wojewódzkiej 20.107 zł, powiatowej 3.631 zł i gminnej 638 zł.
Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie zarządza 278 kilometrami dróg powiatowych. Jeżeli policzylibyśmy tylko dodatkowe wpływy z KFD, od stycznia 2007 powiat mógłby liczyć na dodatkowy ponad milion złotych. Co prawda, na całkowite doprowadzenie naszych dróg do porządku potrzeba ponad dwadzieścia milionów, ale dobre i to.
Osobną kwestią, nierozstrzygniętą dotychczas, jest problem zaliczania wszystkich dróg leżących na terenie miast i gmin do kategorii miejskich i gminnych, z przeniesieniem wyliczonych na ten cel pieniędzy. Uniknięto by wówczas nałożenia kompetencji poszczególnych właścicieli i zarządców dróg i ulic, czego mamy dziś przykład na byłej krajówce w centrum miasta.
Andrzej Wach