starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Dożynki po suszy

01-08-2006 10:37

A A A

Niezbyt radośnie zapowiadają się tegoroczne dożynki powiatowe – taki wniosek można wysnuć po posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rady Powiatu, które odbyło się 28 lipca. Dlatego wicestarosta Stefan Grefkowicz i dyrektor Wydziału Promocji Adam Lemiesz przedstawiając zamierzenia w tym zakresie podkreślali konieczność godnego przeżycia tych uroczystości. W uzgodnieniu z proboszczem parafii św. Wawrzyńca 27 sierpnia planowana jest uroczysta Msza Święta, w trakcie której poświęcone zostaną plony i dożynkowy chleb. Przed mszą zbiorą się delegacje wieńcowe wszystkich gmin, po niej odbędą się krótkie uroczystości i występy zespołu ludowego.
Powiat sochaczewski będzie także brał udział w dożynkach wojewódzkich, które w tym roku odbędą się 3 września w Wyszogrodzie.
Szkoda, że dyskusja, która się potem rozwinęła, mało miała z dożynkami wspólnego, a odczuwało się wpływ zbliżających się wyborów samorządowych. Przewodniczący komisji Sławomir Tomaszewski zaproponował przedstawicielom Mazowieckiej Izby Rolniczej współorganizację tegorocznego Święta Plonów. W najbliższą środę zapadnie decyzja o współudziale lub współorganizacji uroczystości przez Radę Powiatową MIR.
Gorąco było też podczas omawiania likwidacji Gospodarstwa Pomocniczego przy ZS RCKU. Nie wszyscy mogli zrozumieć argumenty starosty Grefkowicza, który przedstawiając sytuację gospodarstwa podkreślał, że zgodnie z prawem musi ono być samofinansujące się, co nie jest aktualnie możliwe. W to miejsce powstał zamiar powołania formy warsztatów szkolnych, poletek doświadczalnych, szklarni itp.
W odpowiedzi na pytania, starosta informował, że w związku z przełożeniem terminu składania wniosków do funduszu norweskich o 3,2 mln złotych na termomodernizację CKU, 500 tysięcy złotych przewidziane w budżecie jako wkład własny w tę inwestycję, zostanie (jeżeli wniosek nie zostanie rozpatrzony jeszcze w tym roku) uwzględnione także w roku przyszłym. Starostwo pokrywa już koszty likwidacji gospodarstwa, a pieniądze uzyskane przez dyrektora CKU ze sprzedaży niepotrzebnego sprzętu i wyposażenia zostaną przeznaczone dla szkoły na potrzeby remontowe.
Starosta Józef Gołębiowski zawnioskował do komisji o rozpatrzenie możliwości zwrócenia się do wojewody w sprawie podjęcia kroków likwidujących lub minimalizujących tegoroczną klęskę suszy.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu oraz Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej w Sochaczewie przyjęły jednogłośnie apel do Wojewody Mazowieckiego, w którym zwracają się o uznanie terenu Powiatu Sochaczewskiego za teren klęski z powodu suszy.
W uzasadnieniu podają, że w powiecie sochaczewskim od dłuższego czasu występuje susza, która nosi znamiona suszy strukturalnej. W gminach powiatu pracują komisje szacujące straty w płodach rolnych, które wstępnie wynoszą procentowo od 30 do 100 procent.
W związku z powyższym wnioskują o:
- wystąpienie z notyfikacją o uruchomienie środków z UE na stan klęski suszy,
- wystąpienie o dopłaty do materiału siewnego,
- uproszczenie w rozliczeniu paliwa rolniczego, odejście od wykazywania faktur, a branie danych z wniosku o płatności obszarowe,
- przeznaczenie w budżecie państwa środków na budowę zbiorników retencyjnych oraz zastawek na ciekach wodnych i urządzeniach melioracyjnych,
- znaczące uproszczenie procedur w uzyskiwaniu pozwoleń wodnoprawnych na irygację (nawadnianie) i budowę małych zbiorników wodnych.
Apel podpisali przewodniczący komisji Sławomir Tomaszewski i przewodniczący powiatowej rady MIR Zbigniew Tomaszewski.
Andrzej Wach