starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Obietnice dla rolników

08-08-2006 09:52

A A A

Apele Komisji Rolnictwa Rady Powiatu i wielu samorządów terytorialnych i rolniczych o uznanie tegorocznej suszy jako klęski żywiołowej spowodowały przyjęcie rządowego programu pomocy dla gospodarstw rolnych. Przewiduje on szereg działań, których realizacja ma zmniejszyć skutki suszy. W gminach prowadzone są aktualnie wyceny strat, ale już można założyć, że największe straty dotyczą łąk i pastwisk (w granicach 30 – 100 proc.). W przypadku pozostałych upraw, zboża jare to 20 – 60 proc. strat, zboża ozime – 15 – 50 proc. rzepak – 5 – 30 proc. ziemniaki i buraki 10 – 55 proc., warzywa ok. 30 – 40 proc.
Powołane w gminach powiatu sochaczewskiego komisje oceniają szkody. Jak wynika z danych na 28 lipca, w gminie Sochaczew komisja do szacowania strat powołana została jeszcze w ubiegłym roku, ale dotychczas niewielu rolników złożyło wnioski. W Teresinie wniosków jest bardzo dużo (ok. 25 na sołectwo), w Rybnie są trzy komisje i sporo wniosków, w Nowej Suchej złożono 80 wniosków na 1.200 gospodarstw. Cały czas napływają wnioski z Młodzieszyna. W Iłowie wystąpiono z wnioskiem do wojewody o powołanie komisji, ale nie ma jeszcze akceptacji. W Iłowie złożono już 550 wniosków, w Brochowie – 2, w tym jeden na całe sołectwo Kromnów – Gorzewnica.
Rząd planuje uruchomienie pomocy materialnej w formie ekwiwalentu 1 t pszenicy na gospodarstwo prowadzące produkcję zwierzęcą, jeżeli straty w użytkach zielonych przekroczą 30 procent, uruchomienie dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego (na tych samych zasadach), pomoc socjalną w wysokości 500 zł dla gospodarstw do 5 ha użytków rolnych i 1.000 zł powyżej 5 ha (dla ubezpieczonych w KRUS), wypłatę w pierwszej kolejności dopłat bezpośrednich (w grudniu tego roku potrzeba na to miliarda złotych), ulg w opłatach czynszu dzierżawnego przez Agencję Nieruchomości Rolnych, niesankcjonowanie producentów, którzy nie wywiążą się z produkcji mleka, preferencyjnych (1,2 proc. odsetek w skali roku) 24. miesięcznych kredytów na wznowienie produkcji.
Szacuje się, że w skali kraju pomocą objętych zostanie 300 tysięcy gospodarstw rolnych, dla których w tym roku przewidziano 245 mln zł, na rok 2007 potrzebne będzie 530 milionów złotych.
Niezbędne jest też przeznaczenie w budżecie 300 milionów na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową ok. 70 procent gospodarstw rolnych.
Andrzej Wach