starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Humus dla mieszkańców

08-08-2006 10:32

A A A

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu powiatu dyrektor Wydziału Mienia Krzysztof Żyżyński przekazał informacje o aktualnym stanie prac na „polach czerwonkowskich”. Zgodnie z założeniami inwestycji, zbierana z pól 40. centymetrowa warstwa humusu układana jest na dwie pryzmy dla powiatu i miasta. Po zakończeniu tej fazy robót, planowanej na koniec września, oraz oszacowaniu ilościowym i jakościowym humusu przez kwalifikowanego geodetę, zostanie on rozdysponowany zgodnie ze złożonymi do Urzędu Miasta (dla mieszkańców Sochaczewa) oraz Starostwa Powiatowego (dla mieszkańców gmin powiatu) podaniami. Część może zostać wykorzystana dla potrzeb rekultywacji byłego wysypiska śmieci w Kuznocinie.
Powiat i miasto opracują wspólne zasady zbywania ziemi, jednakowe dla wszystkich. Z wstępnych obliczeń wynika, że szacowana ilość zebranego humusu może wynieść ok. 180 tysięcy metrów sześciennych, czyli ok. 120 tysięcy ton.
Andrzej Wach