starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

08-08-2006 10:34

A A A

* Na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia starosta Józef Gołębiowski złożył gratulacje dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Fryderyka Chopina Mirosławowi Szczepanowskiemu. Sochaczewska szkoła jako jedna z nielicznych w kraju uzyskała 100. procentowy wynik zdanych przez uczniów egzaminów dojrzałości, co jest tym ważniejsze, że tegoroczne wyniki zaliczonych matur oscylowały wokół 80 procent.
* Dyrektor Szczepanowski przedstawił potrzeby niezbędnych inwestycji i remontów do wykonania na terenie ZSO. Wśród nich znalazło się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej nadbudowy i adaptacji istniejących pomieszczeń na szatnie uczniowskie oraz termomodernizacji głównego budynku szkoły; dokonanie przebudowy głównego wejścia do szkoły wraz z naświetleniem; wymiona zużytych i wypadających okien w głównym budynku szkoły; malowanie sal gimnastycznych, korytarzy, klatki schodowej, części sal lekcyjnych, wymiana zużytych podłóg i części drzwi wewnętrznych wraz z futrynami; wykonanie utwardzenia terenu szkolnego przed budynkiem głównym kostką brukarską lub nakładką asfaltową. Koszty wielu prac, np. malowania, pokrywa komitet rodzicielski.
Zarząd postanowił przekazać 32.000 zł na dokonanie w pierwszej kolejności wymiany ponad 40 zużytych okien. Wykona je firma CRISPOL, która złożyła szkole najkorzystniejszą propozycję. Starosta Józef Gołębiowski obiecał powrócić do rozmów po budżetowym podsumowaniu I półrocza. Wicestarosta Stefan Grefkowicz poinformował, że w tym roku ukończona zostanie pełna dokumentacja modernizacyjna i złożony zostanie wniosek o dofinansowanie tych prac. Niegospodarne byłoby więc wykonywanie prac jedynie za własne pieniądze.
* Zarząd przyjął przedstawioną przez Skarbnika Powiatu Teresę Pawelak uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 rok, urealniającą plany, polegającą na przesunięciach między paragrafami w poszczególnych placówkach w wysokości 31.743 zł, oraz na zwiększeniu dochodów o 30 tys. zł jako dotacji z budżetu państwa na wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 - 2008. Kwota ta została podzielona na wypłaty stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Teresinie – 14.000 zł, Zespołu Szkół RCKU – 14.000 zł i Liceum Profilowanego w Iłowie – 2.000 zł.
Na podstawie informacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonano zmian w budżecie w wysokości 20.000 zł. Dotyczą one pokrycia wydatków związanych z nowo zawartymi porozumieniami między powiatami w sprawie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z powiatu sochaczewskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
* Dyrektor Wydziału Mienia Krzysztof Żyżyński poinformował, że na ukończeniu jest wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości przy ul. Piłsudskiego. Przekazał także informacje o aktualnym stanie prac na „polach czerwonkowskich”.
Andrzej Wach