starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Powiat i cztery pory roku

16-08-2006 11:11

A A A

Już w lutym Wydziały Promocji i Rozwoju oraz Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie ogłosiły nowy konkurs fotograficzny pod hasłem „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna - Powiat sochaczewski w przekroju czterech pór roku”. Na przełomie lata i jesieni przypominamy, że konkurs skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a jego celem jest rozbudzenie zainteresowań tą formą sztuki oraz zachęcenie do poszukiwania piękna otaczającego nas świata, budowanie pozytywnego wizerunku ziemi sochaczewskiej, utrwalanie lokalnych więzi społecznych i patriotycznych.
Konkurs przebiega w trzech kategoriach tematycznych - ciekawe krajobrazy i zjawiska przyrodnicze; architektura zabytkowa (dwory, pałace, architektura sakralna itp.) oraz zabytki techniki.
Fotografie mogą posiadać dowolny wymiar i kolor. Powinny obrazować obszar powiatu sochaczewskiego. Każdy uczestnik zobowiązany jest dostarczyć cztery fotografie (mogą być o jednej tematyce). Preferowane jest ujęcie na nich wszystkich pór roku.
Do każdej pracy należy dołączyć informację imienną i opisową oraz podać kontakt adresowy i telefoniczny. Fotografie zostaną zaprezentowane profesjonalnemu jury konkursu, które wyłoni laureatów.
Oprócz atrakcyjnych nagród dla autorów prace mogą zostać wykorzystane do promocji regionu sochaczewskiego
Termin realizacji prac - luty – wrzesień, a finał powiatowy przewidziany jest na październik 2006 roku.
Prace konkursowe należy składać w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, Wydział Oświaty Kultury i Sportu do dnia 30 września 2006 roku w pokoju numer 17 lub 21. Kontakt tel. 0-46 8641859 lub 8641869, a regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.starostwo-soch.home.pl.
Andrzej Wach