starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Powstaje strefa

16-08-2006 11:12

A A A

Starosta Józef Gołębiowski wszczął z urzędu oficjalne postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie do sporządzenia i przedłożenia staroście przeglądu ekologicznego obwodnicy Sochaczewa w ciągu drogi krajowej nr 2.
Celem tego jest utworzenie w części terenów przy obwodnicy obszaru ograniczonego użytkowania, który daje prawo lub umożliwia jego mieszkańcom do dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia od zarządcy drogi za doznawane z tego powodu uciążliwości.
Aktualne przepisy stanowią, że w stosunku do naszej obwodnicy należy ona do starosty, na terenie którego taka droga przebiega. Dotychczas było to w gestii wojewody mazowieckiego, a zostało potwierdzone postanowieniem wojewody przesłanym staroście w dniu 14 lipca 2006 roku.
W związku z otrzymaniem takich kompetencji, starosta sochaczewski zdając sobie sprawę z występujących od kilku lat uciążliwości, niezwłocznie rozpoczął procedurę zmierzającą do utworzenia oczekiwanego przez mieszkańców obszaru ograniczonego użytkowania. Może to być jednak proces długotrwały i niełatwy.
W związku z rozpoczęciem procedury, wszelkie wyjaśnienia, dokumenty i dowody w tej sprawie można składać do dnia 23 sierpnia 2006 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, ul. Piłsudskiego 65, w godzinach od 8.00 do 16.00. Akta sprawy znajdują się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 65 w Sochaczewie, pokój nr 25 i mogą być udostępniane zainteresowanym w godzinach 8.00 do 16.00.
Andrzej Wach