starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Obradował Zarząd Powiatu

16-08-2006 11:13

A A A

* Na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia Zarząd przyjął uchwały w sprawie powierzenia od 1 września tego roku na okres pięciu lat stanowisk dyrektorów w powiatowych szkołach i placówkach oświatowych. W wyniku konkursów zostali nimi – w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego – Jolanta Kulpa – Szczepaniak; w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Dorota Klawenek; w Zespole Szkół Specjalnych – Hanna Milcarz; w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Załuskowie – Joanna Kamińska.
W najbliższym czasie obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina powierzone zostaną ponownie Mirosławowi Szczepanowskiemu. Na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu odbędzie się spotkanie z dyrektorami i wręczenie aktów powierzenia stanowisk.
* Zarząd przyjął przedstawione przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Kazimierza Najdzika propozycje uzgodnienia decyzji lokalizacji celu publicznego dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 575 Płock Kamion na odcinku skrzyżowania z drogą gminną w Iłowie. Uzgodniono także decyzje dotyczące usytuowania zbiorników na gaz przy ul. Głowackiego. Teren przy torach, będący dotychczas częścią Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego wydzierżawiła od Starostwa Powiatowego firma mająca zamiar prowadzić dystrybucję i rozprowadzanie gazu na terenie Sochaczewa. Gaz dostarczany będzie do zbiorników cysternami. Pieniądze za dzierżawę terenu zostaną przekazane w całości na potrzeby szkoły.
Andrzej Wach