starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Siedem tysięcy na równanie szans

22-08-2006 09:42

A A A

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła rozpoczęcie nowego programu dotacyjnego „Równać Szanse 2006 – Regionalny Program Grantowy”. Jego celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku 13 – 19 lat, mogą się ubiegać przede wszystkim organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, m.in. poprzez wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych; pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży, tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną oraz innych form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego.
Projekty muszą być innowacyjne na danym terenie lub w danym środowisku i włączać do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym uczestnikiem lub bezpośrednim realizatorem projektu.
Maksymalna kwota, o jaką można występować to 7 000 zł., a wnioski można składać do 10 października.
Zasady konkursu i formularz wniosku znajdują się na stronie http://www.rownacszanse.pl/konkurs
Andrzej Wach