starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Maleje zadłużenie powiatu

12-09-2006 11:04

A A A

O 8,9 proc. zmalało zadłużenie powiatu sochaczewskiego w pierwszym półroczu tego roku. Na koniec czerwca wynosi 22,58 proc. – podała na ostatniej sesji Rady Powiatu skarbnik Teresa Pawelak. Pozytywną, bez uwag opinię wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa. Bez uwag i dyskusji informację przyjęli także radni, którzy 8 września zapoznali się z informacją o realizacji budżetu w I półroczu. Po wprowadzonych do czerwca zmianach planowane dochody powiatu na ten rok wynosiły 55.366.601 zł, a wykonane zostały w kwocie 34.470.382 zł, czyli w 62,2 procenta.
Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca wynosił 52.828.006 zł, a wykonany został w kwocie 27.040.324 zł, czyli 51,13 proc.
Duży wpływ na wygląd budżetu ma oczywiście sprzedaż „Pól Czerwonkowskich”. Starosta Józef Gołębiowski, który sprowadził do Sochaczewa tego ogromnego inwestora budującego Centrum Logistyczne – Produkcyjne, ocenia sumaryczny dochód ze sprzedaży dla powiatu i miasta Sochaczewa na ponad dwadzieścia milionów. Bo przecież oprócz 10 milionów złotych za ten teren firma inwestorska pokryła także opłaty podatku VAT i renty planistycznej w łącznej wysokości 5.112.485 zł, która została przekazana do miasta. Inwestor zobowiązał się także do wykonania wielu prac, m.in. budowę ul. Olimpijskiej, przekazanie terenów pod trasę Północ – Południe itp., które można wycenić na 5 do 7 milionów złotych. Miasto będzie także beneficjentem podatków od nieruchomości pod cele produkcyjne oraz podatków od osób tam pracujących. Rocznie po zakończeniu całej inwestycji może to wynieść nawet ponad 5 milionów złotych rocznie.
Na poprawę stanu finansowego powiatu wpłynęła także rozpoczęta przed dwoma laty polityka oszczędnościowa Zarządu – utrzymanie stanu zatrudnienia na poziomie sprzed kilku lat, obniżka wydatków na cele administracyjne, pomoce biurowe itp. o ok. 30 proc., ścisła kontrola i analiza merytoryczna konieczności wydatków.
Skarbnik Teresa Pawelak zwróciła też uwagę radnych na to, że pomimo dynamicznej poprawy, powiat nadal posiada zadłużenie. W części zobowiązań wymagalnych wynosi ono 24.745 tys. zł, spłaty kredytów i pożyczek w roku tym i następnych wyniosą 5.275.015 zł i do kwoty tej należy dodać obligacje w wysokości 7.200 tys. zł.
Jednak samo zadłużenie, które nie może przekroczyć 60 proc. rocznej kwoty dochodów samorządu, w powiecie spadło z 31,48 proc. do 22,58 proc. i na koniec kadencji będzie mniejsze od tego, jakie zastały władze powiatu przed czterema laty.
Andrzej Wach