starostwo powiatowe w sochaczewie

filtr graficzny dla strony powiat sochaczew

Wydz. Komunikacji sprawdź nr w kolejce Aktualności Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lista Organizacji Pozarządowych Wydarzenia, Imprezy Ważne Telefony Szkoły Szkoły Podstawowe Szkoły Ponadpodstawowe Niepubliczne Szkoły i Placówki Oświatowe Mazowieckie Targi Rolne i Przedsiębiorczości Konkursy RODZINY ZASTĘPCZE Projekty Dotacje z budżetu państwa Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Numery kont bankowych Petycje Budżet Obywatelski 2018 - realizacja 2019 r. 2019 - realizacja 2020 r. 2020 - realizacja 2021r. RODO RAJD ROWEROWY Transmisje internetowe z sesji Rad Powiatu Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej MONITORING Wersja kontrastowa

Szkoły bez większych zmian

12-09-2006 11:05

A A A

Powiatowi radni na sesji w dniu 8 września bez dyskusji przyjęli plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w roku szkolnym 2006/07. Ogółem w powiatowych szkołach uczyć się będzie 4.328 uczniów, w tym w klasach pierwszych – 1.349, drugich – 1.353, trzecich – 1.243 i czwartych oraz specjalnych – 383 uczniów.
Najwięcej, bo 1.076 uczniów rozpoczęło 4 września naukę w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, w skład którego wchodzą licea - ogólnokształcące i profilowane, technikum oraz technikum uzupełniające (także dla dorosłych), szkoła zawodowa, uzupełniające liceum ogólnokształcące i szkoła policealna.
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego uczyć się będzie 1.001 uczniów, w liceach – ogólnokształcącym, profilowanym i uzupełniającym, technikach – zwykłym, uzupełniającym i uzupełniającym dla dorosłych, szkole zawodowej i szkole policealnej.
777 uczniów rozpoczęło rok szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina (razem z gimnazjum), a 719 w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza. W „Iwaszkiewiczu” uczyć się będą w liceach - ogólnokształcącym, profilowanym, technikum i szkole zawodowej.
Liceum ogólnokształcące i profilowane posiada także Zespół Szkół w Teresinie. Prowadzi też technikum, szkołę zawodową, a dla dorosłych technikum uzupełniające i szkołę policealna – w sumie 538 uczniów.
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Załuskowie (szkoła podstawowa i gimnazjum) zgromadził 53 uczniów, a Zespół Szkół Specjalnych z ul. Ziemowita (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy) równą setkę. W jedynej, trzeciej klasie Liceum Profilowanego w Iłowie uczyć się będzie 16 uczniów.
Nie zdołano natomiast przeprowadzić pełnego naboru do powstałego w Iłowie liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez gminę, zaś w Rybnie zlikwidowana zostały także przez gminę prowadzone technikum i zasadnicza szkoła zawodowa.
Jak wynika z symulacyjnych obliczeń, od przyszłego roku systematycznie zmniejszać się będzie ilość uczniów w szkołach średnich powiatu sochaczewskiego – w przyszłym roku o ok. 100, a do roku 2015 o ponad 500 osób.
Andrzej Wach